Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Aktuality
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 18.10.2019
Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou života slovenského národa a ovplyvnilamnohé oblasti nášho života. Ľudové piesne, ktoré patria k našim najstarším umeleckýmprejavom, odrážajú život jednoduchých ľudí so všetkými ich radosťami i starosťami. Práveslovenskej ľudovej hudbe a  nástrojom sa venujú manželia Hlbocký.Na v...
publikované dňa: 17.10.2019
Niečo je guľaté, niečo je hladké,niečo je štipľavé, niečo je sladké.Hrášok je guľatý, fazuľa hladká,cesnak je štipľavý, mrkvička sladká.V oblasti kognitívneho vývinu si deti v materskej škole osvojujú nové poznatky a získavajú novévedomosti a zručnosti. V mesiaci október v rámci pobytu vonku pozorovali jesennú prírodu,poznávali ...
publikované dňa: 17.10.2019
Pekné jesenné dopoludnie v rámci pobytu vonku využili deti aj na vytvorenie takýchto krásnychveľkých tekvicových strašidiel. Okrášlili si s nimi nielen školský dvor ale aj vchod od našej materskejškoly. Veselo sa pritom zabávali, usilovne pracovali a využívali svoju tvorivosť a fantáziu.Pozrite sa ako sa im podarili. 
publikované dňa: 15.10.2019
Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore,pestrí obri z papiera, je ich plné more.Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany,okaté a zubaté, v maľovanom kabáte.Krásne počasie a príjemný vetrík ten správny čas na púšťanie šarkanov.Dňa 12.10.2019 sa konala na školskom dvore Šarkaniáda – spoločná akcia Materskej školy Kátova Únie žien Kátov...
publikované dňa: 11.10.2019
Spolupráca  CPPPa P v Holíči a  MŠ V Kátove pokračuje aj v tomto školskom roku. V týchto dňochpráve prebieha preventívny program Opička Kika sa učí byť lepšou. Jeho cieľom je rozvíjať sociálnu,emocionálnu a kognitívnu úroveň detí hrou, zážitkovým učením, prostredníctvom čítania príbehova vypracúvaním pracovných listov,...
publikované dňa: 25.9.2019
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanouOrganizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie detía upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre nich.Tento deň prebehol aj v našej M...
publikované dňa: 23.9.2019
Pohybová aktivita má rôzne podoby. Cieľ je však len jeden – byť zdravý. Preto sa deti a kolektívzamestnancov z našej MŠ zapojili aj tento rok do Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehalv dňoch od 16.9. – do 21.09.2019.Pohyb je súčasťou našich každodenných aktivít. Každý deň v tomto týždni bol zameraný na určitú športovú činno...
publikované dňa: 23.9.2019
V tomto šk. roku sa v našej MŠ podarilo vymeniť koberce do obidvoch tried.Jeden sme získali vďaka projektu a ten druhý nám zakúpila obec. Rozhodli smesa preto , že aj my pomôžeme a staré nepotrebné koberce len tak nevyhodímeale darujeme pre zvieratká do útulku. Na základe výzvy sa k nám pripojilia prispeli aj rodičia. Nazbieralo...
publikované dňa: 15.9.2019
V našej MŠ máme vytvorená interný projekt, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl. V rámci tohtoprojektu realizujeme rôzne aktivity, ktorých cieľom je upevnenie telesného i duševného zdravia, apestovanie zdravého životného štýlu.Jednou z takýchto aktivít bolo pozorovanie výroby zdravého šalátiku k obedu. Deti sa dozvedeliz čoh...
publikované dňa: 31.8.2019
V tomto školskom roku sa na Vás veľmi tešíme. Počas prázdnin, kedy ste vy oddychovali, v škôlke sa pilne pracovalo. Čaká Vás vymaľovaná spálňa, umyvárne, v triedach nové koberce, vynovené šatníkové skrinky, na chodbe veľká magnetická stena a na chodbe malé prekvapenie.  Poďakovanie pri realizácii týchto zmi...
publikované dňa: 19.8.2019
Na základe  nového VZN č.3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Mš  Kátov a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni sa príspevky určujú nasledovne: Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Mš s trvalým pobytom v obci Kátov je 10 eur.Výš...