Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Aktuality
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 15.12.2018
Vianočná besiedka  Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov.Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle.Takou pravou vianočnou atmosférou dýchala aj trieda predškolákov v materskej škole na vianočnej besiedke, kde sa zišlinielen rodičia, ale aj babky, dedkovia a známi. Privítali sme medzisebou a...
publikované dňa: 9.12.2018
Mikulášska besiedka v MŠ So silným zvonením prišiel do materskej školy Mikuláš a čertík. S deťmi sa privítali a porozprávali o svojej práci, ktorú si plnia každý rok, aby dobrým deťom vyčarovali úsmev na tvári a pre tých neposlušných čakalo veľké vrece.   Do našej škôlky však chodia samé dobré a&n...
publikované dňa: 9.12.2018
Ďakujeme Vám! Do súťaže "Bupi karneval" sa zapojilo množstvo škôlok s krásnymi fotografiami. Žabka Bupi s porotou ďakujú každej jednej škôlke, ktorá sa do tejto súťaže zapojila. Veríme, že Vás aj Vaše detičky v škôlke "Bupi karneval" zabavil a že sa zapojíte aj do ďalších súťaží, ktoré žabka Bupi pripravuje. Gratulujeme 9 výhern...
publikované dňa: 8.12.2018
„Vo vianočnej pekárni, napečieme za pár dní,štrúdle, perníky aj veterníky ,tu sa nezatvára pred nikým.Na Vianoce napečieme, toľko, že to nepojeme,preto dáme vám, aj nám, veru tak!“Počas Adventu sa pečenie medovníkov v našom kraji stalozaužívanou tradíciou. Deti z MŠ Kátov sa v útorok 4.12.2018 tiežpustili do pečenia medovníkov. ...
publikované dňa: 3.12.2018
Naša MŠ Kátov sa tento rok zapojila do Vianočnej pošty.Organizátorom je Pohodovo.sk a jej cieľom je potešiť nejakým pozdravom náhodne vybraných seniorov v rôznych Domovoch dôchodcov po celom Slovensku.  My sme dostali 3 adresy  a tak  deti vytvorili 3 pozdravy pre pána Miloslava a pani Jolanu M. a p...
publikované dňa: 3.12.2018
Naša MŠ Kátov sa zapojila  do výtvarnej súťaže Podmorský svet, ktorú vyhlásilo CVČ v Holíči. Získali sme umiestnenie prácou, ktorú nakreslila predškoláčka Laurinka Chocholáčková pod vedením pani učiteľky Bc. Heleny Bimkovej. Laurinke srdečne blahoželáme k výhre, za reprezentáciu našej MŠ Kátov ďakujeme a...
publikované dňa: 29.11.2018
24.novembra 2018 sa deti pod vedením p.učiteľky Milky Lašákovej zúčastnili uvítania detí do života na Obecnom úrade Kátov. Prítomným rodičom a ich deťom zaspievali pesničky a zarecitovali básničky.
publikované dňa: 17.11.2018
OZNAM   Riaditeľka MŠ Kátov 155 oznamuje, že po schválení starostky obce Kátov bude MŠ  Kátov zatvorená v čase od  22.12. 2018 – do 07.01.2019. Prevádzka bude obnovená v pondelok čase od 6,30 hod. 
publikované dňa: 17.11.2018
V mesiaci November sme sa s  deťmi rôznymi hravými formami rozprávali ako sa treba starať o svoje telo a svoje zdravie. Predškoláci už vedia, že pre ich zdravie je veľmi potrebný aj pohyb. Ale oni s ním nemajú žiadne problémy. Sú plní energie, ktorú zužitkovali ako športovci v jesennom trojboji.Piat...
publikované dňa: 8.11.2018
„Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore,pestrí obri z papiera, je ich celé more..Aj deti z našej materskej školy sa v stredu 7.11.2018 veru vyšantiliso svojimi šarkanmi a bublifukmi. Vietor fúkal poriadne, šarkanylietali vysoko a do bublifukov nebolo ani treba fúkať. Celé ihriskopatrilo deťom a ich rozžiareným očkám.Veľmi podaren...
publikované dňa: 6.11.2018
Korčuľovanie je činnosť, počas ktorej dochádza k pohybu po hladkom povrchu pomocou špeciálnych pomôcok zvaných korčule. Medzi najznámejšie spôsoby korčuľovania patrí korčuľovanie na ľade. Základným princípom korčuľovania je prenášanie váhy tela z jednej nohy na druhú, čím sa uvádza telo do pohybu. Toto si dnes vyskúšali aj deti ...
publikované dňa: 31.10.2018
Rodičia,deti z našej MŠ majú možnosť bezplatne sa chodiť korčuľovať na štadión doSkalice.Podmienkou je mať korčule, prilbu na lyžovanie /nesmie byť cyklistická/,lyžiarske rukavice a samozrejme teplé oblečenie. Budú chodiť každýpondelok / až do Vianoc/ ráno o pol deviatejautobusom , ktorý pre nich príde zo Skalice a potom ich aj ...
publikované dňa: 30.10.2018
,, Ja som malý remeselník"Dňa 29.10.2018 navštívila Materskú školu v Kátove rodinaHlbockých. Otec Peter a syn Jakubko Hlbockých zahrali deťomvýchovný koncert pod názvom ,, Ja som malý remeselník“ , v ktorompredstavili najpôsobivejšie ľudové hudobné nástroje ako sú fujara,gajdy, rôzne typy píšťal, ozembuch a iné nástroje.Vystúpen...
publikované dňa: 25.10.2018
Vyhrajterozprávkový hradpre vašu škôlkuTakáto výzva prišla na našu meilovú adresu a my sme sa jejchopili.Jedným z pravidiel bolo prihlásiť našu škôlku, usporiadať Bupikarneval v MŠ ( ten bol 26.10.2018) a zaslať fotky z karnevalu.A teraz potrebujeme Vašu pomoc. Prosíme Vás všetkýchrodičov,kamarátov, známych aj neznámych , priate...
publikované dňa: 21.10.2018
 OKTÓBER - mesiac úcty k starším Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detív útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úctak starým rodičom a spoluobčanom. Mnohí z nich sa dennodenne podieľajúpri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujú rodičov či kamarátov.D...
publikované dňa: 15.10.2018
                                                         Deti z našej škôlky sa pripravovali na výlet do Hipos Kopčany, ktorý im najprv pre daždivé počasie a potom pre zrušenie aut...
publikované dňa: 10.10.2018
Projekt : Prevencia obezity detí predškolského veku.Naša MŠ prezentuje zdravú výživu a to najmä prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacíchnávykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity .Našim cieľom je utvárať u detí základ celeživotného postoja k zdravej strave. Ciele projektu mámezaraden...
publikované dňa: 10.10.2018
Návšteva u pána Iršu.Jednou z výkonových štandardov vzdelávacieho procesu v MŠ je aj oboznamovanie sa s niektorýminetradičnými remeslami. Pretože v blízkosti našej MŠ pracuje a má svoj ateliér aj umelecký rezbárpán Irša využili sme túto skutočnosť a navštívili ho v jeho práci.Deti mali možnosť formou zážitkového učenia zoznámiť ...
publikované dňa: 5.10.2018
Smer Kúty                               ,,Ide, ide vláčik......" - si spievali deti cestou na železničnú stanicu v Kátove.Vybrali sa totiž dňa 04.10.2018 na výlet vláčikom, aby si tak uctili Deň železničiarov.Po príchode vlaku doň spoločne ...
publikované dňa: 3.10.2018
Turistická vychádzka - rozlúčka s letomV stredu 03.10.2018 sa všetky deti z Materskej školy Kátov vybrali na turistickúvychádzku do blízkeho okolia .Cestou pozorovali  prírodu a rozprávali o tom ako sa mení v tomto jesennom období.Určovali rozdiely , všímali si listy na stromoch, nazbierali gaštany z ktorých sivyrobia niečo...
publikované dňa: 28.9.2018
26.september je Svetový deň mliekaTakýto deň sme mali aj v našej MŠ.Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách.Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie, zamerať sa nadôležitosť pitia mlieka v školách a  na jeho výživovéhodnoty pre rastúce deti.Pretože mlieko je biele, tak aj oblečenie detí v tento deň boloprevažne bie...
publikované dňa: 27.9.2018
Tekvicový  deň        Hallovween sa blíži – tak sme sa rozhodli trošku predčasne usporiadať ho aj v našej materskej škole. Pekné jesenné poobedie deti trávili strašidelno – zábavne. Doma si pripravili tekvicové strašidielka, poobliekali strašidelné masky a zábava sa mohla začať. Nechýbala...
publikované dňa: 20.9.2018
Je tu ETM - EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY   ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepš...
publikované dňa: 12.9.2018
Dňa 12.09.2018 do našej MŠ zavítala vzácna návšteva. Riaditeľ Združeniaoddielov a klubov 1. hokejovej ligy na Slovensku a generálny manažér HK SkalicaMgr. Miroslav Lipovský.Človek, ktorý športom žije od malička a naďalej sa mu nielen venuje, ale hlavne muzáleží, aby sa športu venovali aj deti od útleho veku. Dôvodom jeho návštev...
publikované dňa: 25.8.2018
4 ks toaletného papiera, papierové vreckovky (1box), označený hrebeň (dievčatá), prezuvky (nie šľapky), náhradné oblečenie do skrinky,podpísaný podhlavník a pyžamo,podpísanú fľašu na šk.dvorUPOZORNENIE:Za hračky, šperky a iné drahé veci nenesie Mš zodpovednosť.