Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Aktuality
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 19.8.2019
Na základe  nového VZN č.3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Mš  Kátov a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni sa príspevky určujú nasledovne: Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Mš s trvalým pobytom v obci Kátov je 10 eur.Výš...
publikované dňa: 14.8.2019
4 ks toaletného papiera, papierové vreckovky (1box), označený hrebeň (dievčatá), prezuvky (nie šľapky), náhradné oblečenie do skrinky,podpísaný podhlavník a pyžamo,podpísanú fľašu na šk.dvorUPOZORNENIE:Za hračky, šperky a iné drahé veci nenesie Mš zodpovednosť.
publikované dňa: 22.6.2019
publikované dňa: 14.6.2019
Tak ako každý rok, aj tento krát sa 9 detí z našej MŠ premenilo na malých indiánov a spolus kamarátmi – indiánmi z iných škôlok skalického okresu zažili v Skalických horách na chateAmor slnečné dopoludnie plné zábavy a pohybu.Na indiánskej ,,Ceste odvahy „ si mohli zmerať svoju statočnosť a silu. Športové disciplínyboli primeran...
publikované dňa: 4.6.2019
LETNÉ PRÁZDNINYOznamujeme rodičom,že MŠ bude otvorená počas letných mesiacovv mesiaci júl a to do 26.07.2019 v čase od 7.00 do 15.30hod.Od 29.07.2019 do 30.08.2019 bude MŠ zatvorená.Prevádzka MŠ začne 2.9.2019.
publikované dňa: 4.6.2019
Dňa 31.05.2019 aj naše deti oslavovali svoj sviatok MDDa to formou súťaží, zábavy a hier. Samozrejme nechýbali ani sladkosti a nanuky,ktoré sme dostali sponzorsky z COOP Jednota Senica. Za splnenie disciplín boli odmenené medailou a diplomom. Slniečko krásne hrialo,tak sme si to všetci náramne užili.
publikované dňa: 3.6.2019
    Priestory školského dvora poskytujú nekonečné možnosti využitia. Pretože našaMŠ je zameraná na enviromentálnu výchovu vytvorili sme si na ňom taký malýnáučný environmentálny kútik. Okrem vnemovej záhradky v ktorej sme sveľkou pomocou rodičov vysadili bylinky a okrasné kvetinky, sme spoločnes deťmi vyrobili aj ...
publikované dňa: 28.5.2019
Jednou z podoblastí výchovno – vzdelávacieho programu MŠ jeprosociálna výchova. Prosociálnosť je správanie, ktoré je zameranéna pomoc druhým. Je základom dobrých medziľudských vzťahov.Preto keď som čítala výzvu Záhoráckeho anjela na pomoc mamičke ,ktorá po vyhorení domu zostala bez prostriedkov so 4 deťmi,vedela som, že musím po...
publikované dňa: 27.5.2019
My sme boli v ZOO, dobre nám tam bolo.....V piatok 24.05.2019 sme sa vybrali na výlet. Pôvodný výlet po Morave sa pre rozvodnenú riekunemohol uskutočniť a tak sme radšej išli do Hodonínskej ZOO. Takáto zmena deťom vôbecnevadila.Zaujímavá bola už cesta autobusom. Na vlastné oči deti videli aká je Morava nebezpečná.Porozprávali sm...
publikované dňa: 23.5.2019
V našej materskej škole hru staviame do popredia , pretože ju uplatňujeme ako formuorganizácie života a aj výchovnú metódu.Je to najprirodzenejšia činnosť dieťaťaa neodmysliteľný činiteľ jeho vývinu.Konštruktívne hry sú hry s konštruktívnym a technickým materiálom. Snažíme sa ajtakéto našim deťom poskytnúť. No a potom vznikajú t...
publikované dňa: 23.5.2019
Štvrtok 16.5.2019 bol pre deti z MŠ Kátov výnimočný. Na návštevu k nám prišli budúce praktickésestry, študentky Zdravotníckej školy v Skalici s pani riaditeľkou školy a dvomi pani učiteľkami.Prezentáciou na interaktívnej tabuli študentky predstavili deťom projekt „Evička ochorela “.Zážitkovým učením sa oboznámili ako podať prvú ...
publikované dňa: 14.5.2019
Dňa 9.5.2019 sa v Dome kultúry v Skalici konala už tradičná prehliadka v speve ľudových piesní detíMŠ skalického okresu pod názvom Blahova notečka.Našu MŠ Kátov reprezentovali dve dievčatká: Dominika Belková a Laura Chocholáčková s piesňouZ východnej dievčatá. Na vystúpenie ich pripravovala pani učiteľka Milk...
publikované dňa: 4.5.2019
Stolček, prestri sa!Poviem vám rozprávku krátku,ale poďme poporiadku,všeličo v nej uvidíte,hneď len čo sa usadíte,usadíte, utíšite,dúfam, že nezaspíte...Vo štvrtok 2.5.2019 v rámci zážitkového učenia k nám do MŠ zavítalo Divadlo Teatro Nelines rozprávkou ,, Stolček, prestri sa!“Bábková rozprávka pre najmenších, v ktorej je miest...
publikované dňa: 25.4.2019
V stredu 25.04.2019 strávili deti z našej MŠ zaujímavo. Na návštevuk nám prišli tety policajtky. A  keby len prišli, priviezli sa nanaozajstnom policajnom aute.Tety policajtky vysvetlili a poukazovali deťom čo všetko pri svojejpráci potrebujú: nepriestreľné vesty, putá, obušok, zastavovací terčíka reflexné vesty. Chlapcov s...
publikované dňa: 25.4.2019
V apríli si pripomíname Deň Zeme na celom svete a s tým spojenú ochranunašej planéty pred znečisťovaním odpadmi, či rôznymi plynmi.Mali sme naplánovanú vychádzku, ale pretože v ten deň veľmi fúkalo tak paniučiteľky pripravili pre deti náhradný program. Na interaktívnej tabuli saoboznámili s tým ako naša planéta vyzerá, čo je pot...
publikované dňa: 24.4.2019
Pondelok 15. apríla bol pre deti z MŠ výnimočný.V očiach sa im rozžiarili iskričky radosti, keď na školskom dvoreuvideli a aj počuli húkať hasičské auto. Na návštevu k nimzavítali členovia dobrovoľného hasičského zboru z Holíča. Prezentácia náradia, ktoré pomáha pri záchrane životov,možnosť všetko vidieť na vlastné oči oboh...
publikované dňa: 24.4.2019
Na 16. ročníku prehliadky prednesu poézie a prózy pod názvom,, Hrkálka“ , ktorý sa už tradične uskutočnil v priestorochFrantiškánskeho kláštora v Skalici sa zúčastnila aj naša MŠ Kátov.S básničkou ,, Motýlia láska“ nás reprezentovali Ninka Fanturováa Lianka Kečkešová. Za svoj výkon a za recitáciu boli odmenenéknihou, vecnými dar...
publikované dňa: 17.4.2019
Málokto vie, že 28. apríl je každoročne Svetovýmdňom bezpečnosti a ochrany zdravia. Pre väčšinu z násje samozrejmé, že sa máme správať či už na pracoviskualebo v živote tak, aby sme predišli vzniku úrazu. Ale je tosamozrejmé aj pre naše deti? Učí ich to niekto? Nočnoumorou väčšiny pedagogických pracovníkov sú úrazy detí.Aj keď i...
publikované dňa: 16.4.2019
V útorok 16.04.2019 prebiehal v našej MŠ Deň veselýchzúbkov.Na návštevu prišli dievčatá zo Zdravotnej školy zo Skalicespolu s pani Jacečkovou. Predviedli a ukázali deťom správnutechniku a dôležitosť čistenia si zúbkov. Po zaujímavýchukážkach si rozprávali a vyfarbovali omaľovávanky o zúbkoch,odpovedali na otázky ako sa treba o z...
publikované dňa: 11.4.2019
Dňa 10.04.2019 sa deti z našej MŠ Kátov vybrali na výlet do Kněždubu , kde sa nachádza malýhospodársky dvor.Na malom hospodárstve sa nachádzajú zvieratká, ktoré si deti mohli chytiť, pohladkať. Zoznámili sas ovečkami, kozičkami, zajačikmi, prasiatkom a sliepočkami. Čo zvieratká potrebujú k spokojnémuživotu, ako sa treba o ne sta...
publikované dňa: 8.4.2019
Už na začiatku marca k nám do MŠ dorazila Motýliazáhrada.Deti pozorovali vývoj a zrod motýla zblízka.Objavovali tajomstvá prírody na vlastné oči. Zaujímalisa ako dlho žijú motýle, koľko trvá kým sa zakuklíhúsenica motýľa. Pozorovali ako sa z kukly vyliahnemotýľ. Na začiatku apríla sa nám vykuklili 3 motýle.Chvíľku než zosilneli ...
publikované dňa: 8.4.2019
22.marec je svetový deň vody. Tento dôležitý deň sipripomenuli aj deti z materskej školy. V  škôlke po celý týždeňprebiehali rôzne aktivity a jednou z nich bolo aj čítanie z knihyod spisovateľky Emílie Brankovej ,, Kvapôčka“.Vďaka milým a humorným príbehom o dobrodružstváchjednej kvapôčky vody sa deti dozvedali, že voda je ...
publikované dňa: 31.3.2019
Marec je mesiacom kníh a knihy píšu spisovatelia. To už všetci dobrevieme. A vedia to aj deti z našej MŠ, ktorú navštívila pani ZdenkaLaciková.Zaujímavosťou je aj to, že niekedy táto pani spisovateľka a aj paniučiteľka v našej MŠ pracovala. Veľmi radi sme ju preto opäť medzi namiprivítali.Na besede s ňou sa deti zoznámili s jej ...
publikované dňa: 26.3.2019
Dňa 25.03.2019 navštívilo našu materskú školu divadielko Slniečko srozprávkou „Malí huncúti“.Deti mali možnosť zopakovať si poznatky o hygiene,o zdravej výžive,o čarovných slovíčkach,dôležitom pohybe na čerstvom vzduchua odpočinku a tiež o slušnom správaní. Rozprávočka bola plnáveršíkov, pesničiek a pohybových aktivít, do ktorýc...
publikované dňa: 30.1.2019
Kde sa vzal ....Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stál.Hlavu krivú, čiapku sivú a fajku vám v ústach mal.V košieľke neborák, čože je to za panák.Zasmiala sa mladá chasa - jaj, veď je to snehuliak!Slniečko krásne svietilo a množstvo snehu lákalo.Takýchto krásnych snehuliakov si deti dnes postavili na školskom dvore.
publikované dňa: 27.9.2018
Tekvicový  deň        Hallovween sa blíži – tak sme sa rozhodli trošku predčasne usporiadať ho aj v našej materskej škole. Pekné jesenné poobedie deti trávili strašidelno – zábavne. Doma si pripravili tekvicové strašidielka, poobliekali strašidelné masky a zábava sa mohla začať. Nechýbala...