Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Aktuality
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 21.2.2019
Zápis detí na školský rok 2019/ 2020 Zápis detí do MŠ Kátov 155na školský rok 2019/2020 bude dňa 23 mája 2019 od 10,00 hod do 15,00hod.Milý nový kamarát, prišiel by si ku nám rád?Nech sa páči - nastal čas, aby si bol jedným z nás! Máš rád kocky, stavebnice? Máme ich tu na tisíce.Naučíš sa strihať, kresliť, maľovať...
publikované dňa: 19.2.2019
Karneval v našej materskej školePrišiel čas fašiangov, čas karnevalov. A inak tomu nebolo aj v našej materskejškole.Do príprav sa zapojila celá škôlka. Rodičia deťom zaobstarali nádhernékarnevalové kostýmy, deti spolu s pani učiteľkami, vyzdobili škôlku. Pani Ing.Svatíková nachystala tú správnu hudbu, pripravené bolo aj množstvo...
publikované dňa: 7.2.2019
V mesiaci január a február sa realizovali v našej materskej škole dvastimulačné programy pre deti: Mirabilis a Opička Kika sa učí byť lepšou. MŠ rozvíja u detí sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň hrou a zážitkovýmučením. Umožňuje im tak ľahšiu adaptáciu na vstup do ZŠ.Tieto dva stimulačné programy umožňujú deťom našta...
publikované dňa: 30.1.2019
Kde sa vzal ....Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stál.Hlavu krivú, čiapku sivú a fajku vám v ústach mal.V košieľke neborák, čože je to za panák.Zasmiala sa mladá chasa - jaj, veď je to snehuliak!Slniečko krásne svietilo a množstvo snehu lákalo.Takýchto krásnych snehuliakov si deti dnes postavili na školskom dvore.
publikované dňa: 25.1.2019
Jednou z januárových tém plánovania v MŠ je téma : Zimné športy.Na základe nej sa deti zoznamujú a spoznávajú rôzne druhy športov. Okrem toho, že niektoré sitento rok mohli vyskúšať bruslenie na štadióne v Skalici využili sme aj možnosť, že v dedine jezamrznutý rybník Hliníky. A tak sme sa tam spolu s niektorými rodičmi vybrali....
publikované dňa: 23.1.2019
Dotácia na stravuNa základe Zákona č.375/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
publikované dňa: 23.1.2019
                            Sedí vrabec na haluzi, smutne čviriká,                             tlačí sa mu pod krídelká zima veliká.              ...
publikované dňa: 10.1.2019
Dňa 9.1.2019 bolo v našej materskej škole opäť veselo.Na návštevu sme si pozvali totiž cirkus. V pohádkovej show sa predstaviliobľúbené postavičky princezná Elza, Cililink, Aladin, Spider man, pirát JackSparrow a snehuliak Olaf. A aký by to bol cirkus keby v ňom chýbal šašo , ktorýpredvádzal veselé kúsky, bublinková schow, šikov...
publikované dňa: 31.12.2018
Vianočná rozprávkaV rámci spolupráce so ZŠ , Školská 2 v Holíči detiz Kátova dostali pozvanie, aby sa zúčastnili naVianočnej akadémií.Pozvanie sme radi prijali a tak v útorok 18.12.2018všetky deti a pani učiteľky vycestovali autobusom doHolíča.Žiaci zo ZŠ sa predstavili divadelným predstavenímPopoluška, ale i pásmom básní, piesn...
publikované dňa: 15.12.2018
Vianočná besiedka  Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov.Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle.Takou pravou vianočnou atmosférou dýchala aj trieda predškolákov v materskej škole na vianočnej besiedke, kde sa zišlinielen rodičia, ale aj babky, dedkovia a známi. Privítali sme medzisebou a...
publikované dňa: 14.12.2018
                            O psíčkovi a mačičkeV  útorok 11. 12.2018 navštívilo MŠ v Kátove divadlo Červené nosy.Knižku O psíčkovi a mačičke všetci veľmi dobre poznáme. A práve jednourozprávkou z tejto knižky ,,Ako sa psíček a mačička pripravovali naVian...
publikované dňa: 9.12.2018
Mikulášska besiedka v MŠ So silným zvonením prišiel do materskej školy Mikuláš a čertík. S deťmi sa privítali a porozprávali o svojej práci, ktorú si plnia každý rok, aby dobrým deťom vyčarovali úsmev na tvári a pre tých neposlušných čakalo veľké vrece.   Do našej škôlky však chodia samé dobré a&n...
publikované dňa: 8.12.2018
„Vo vianočnej pekárni, napečieme za pár dní,štrúdle, perníky aj veterníky ,tu sa nezatvára pred nikým.Na Vianoce napečieme, toľko, že to nepojeme,preto dáme vám, aj nám, veru tak!“Počas Adventu sa pečenie medovníkov v našom kraji stalozaužívanou tradíciou. Deti z MŠ Kátov sa v útorok 4.12.2018 tiežpustili do pečenia medovníkov. ...
publikované dňa: 3.12.2018
Naša MŠ Kátov sa tento rok zapojila do Vianočnej pošty.Organizátorom je Pohodovo.sk a jej cieľom je potešiť nejakým pozdravom náhodne vybraných seniorov v rôznych Domovoch dôchodcov po celom Slovensku.  My sme dostali 3 adresy  a tak  deti vytvorili 3 pozdravy pre pána Miloslava a pani Jolanu M. a p...
publikované dňa: 3.12.2018
Naša MŠ Kátov sa zapojila  do výtvarnej súťaže Podmorský svet, ktorú vyhlásilo CVČ v Holíči. Získali sme umiestnenie prácou, ktorú nakreslila predškoláčka Laurinka Chocholáčková pod vedením pani učiteľky Bc. Heleny Bimkovej. Laurinke srdečne blahoželáme k výhre, za reprezentáciu našej MŠ Kátov ďakujeme a...
publikované dňa: 29.11.2018
24.novembra 2018 sa deti pod vedením p.učiteľky Milky Lašákovej zúčastnili uvítania detí do života na Obecnom úrade Kátov. Prítomným rodičom a ich deťom zaspievali pesničky a zarecitovali básničky.
publikované dňa: 17.11.2018
V mesiaci November sme sa s  deťmi rôznymi hravými formami rozprávali ako sa treba starať o svoje telo a svoje zdravie. Predškoláci už vedia, že pre ich zdravie je veľmi potrebný aj pohyb. Ale oni s ním nemajú žiadne problémy. Sú plní energie, ktorú zužitkovali ako športovci v jesennom trojboji.Piat...
publikované dňa: 8.11.2018
„Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore,pestrí obri z papiera, je ich celé more..Aj deti z našej materskej školy sa v stredu 7.11.2018 veru vyšantiliso svojimi šarkanmi a bublifukmi. Vietor fúkal poriadne, šarkanylietali vysoko a do bublifukov nebolo ani treba fúkať. Celé ihriskopatrilo deťom a ich rozžiareným očkám.Veľmi podaren...
publikované dňa: 6.11.2018
Korčuľovanie je činnosť, počas ktorej dochádza k pohybu po hladkom povrchu pomocou špeciálnych pomôcok zvaných korčule. Medzi najznámejšie spôsoby korčuľovania patrí korčuľovanie na ľade. Základným princípom korčuľovania je prenášanie váhy tela z jednej nohy na druhú, čím sa uvádza telo do pohybu. Toto si dnes vyskúšali aj deti ...
publikované dňa: 30.10.2018
,, Ja som malý remeselník"Dňa 29.10.2018 navštívila Materskú školu v Kátove rodinaHlbockých. Otec Peter a syn Jakubko Hlbockých zahrali deťomvýchovný koncert pod názvom ,, Ja som malý remeselník“ , v ktorompredstavili najpôsobivejšie ľudové hudobné nástroje ako sú fujara,gajdy, rôzne typy píšťal, ozembuch a iné nástroje.Vystúpen...
publikované dňa: 21.10.2018
 OKTÓBER - mesiac úcty k starším Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detív útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úctak starým rodičom a spoluobčanom. Mnohí z nich sa dennodenne podieľajúpri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujú rodičov či kamarátov.D...
publikované dňa: 15.10.2018
                                                         Deti z našej škôlky sa pripravovali na výlet do Hipos Kopčany, ktorý im najprv pre daždivé počasie a potom pre zrušenie aut...
publikované dňa: 10.10.2018
Projekt : Prevencia obezity detí predškolského veku.Naša MŠ prezentuje zdravú výživu a to najmä prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacíchnávykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity .Našim cieľom je utvárať u detí základ celeživotného postoja k zdravej strave. Ciele projektu mámezaraden...
publikované dňa: 10.10.2018
Návšteva u pána Iršu.Jednou z výkonových štandardov vzdelávacieho procesu v MŠ je aj oboznamovanie sa s niektorýminetradičnými remeslami. Pretože v blízkosti našej MŠ pracuje a má svoj ateliér aj umelecký rezbárpán Irša využili sme túto skutočnosť a navštívili ho v jeho práci.Deti mali možnosť formou zážitkového učenia zoznámiť ...
publikované dňa: 5.10.2018
Smer Kúty                               ,,Ide, ide vláčik......" - si spievali deti cestou na železničnú stanicu v Kátove.Vybrali sa totiž dňa 04.10.2018 na výlet vláčikom, aby si tak uctili Deň železničiarov.Po príchode vlaku doň spoločne ...
publikované dňa: 3.10.2018
Turistická vychádzka - rozlúčka s letomV stredu 03.10.2018 sa všetky deti z Materskej školy Kátov vybrali na turistickúvychádzku do blízkeho okolia .Cestou pozorovali  prírodu a rozprávali o tom ako sa mení v tomto jesennom období.Určovali rozdiely , všímali si listy na stromoch, nazbierali gaštany z ktorých sivyrobia niečo...
publikované dňa: 28.9.2018
26.september je Svetový deň mliekaTakýto deň sme mali aj v našej MŠ.Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách.Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie, zamerať sa nadôležitosť pitia mlieka v školách a  na jeho výživovéhodnoty pre rastúce deti.Pretože mlieko je biele, tak aj oblečenie detí v tento deň boloprevažne bie...
publikované dňa: 27.9.2018
Tekvicový  deň        Hallovween sa blíži – tak sme sa rozhodli trošku predčasne usporiadať ho aj v našej materskej škole. Pekné jesenné poobedie deti trávili strašidelno – zábavne. Doma si pripravili tekvicové strašidielka, poobliekali strašidelné masky a zábava sa mohla začať. Nechýbala...
publikované dňa: 20.9.2018
Je tu ETM - EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY   ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepš...
publikované dňa: 12.9.2018
Dňa 12.09.2018 do našej MŠ zavítala vzácna návšteva. Riaditeľ Združeniaoddielov a klubov 1. hokejovej ligy na Slovensku a generálny manažér HK SkalicaMgr. Miroslav Lipovský.Človek, ktorý športom žije od malička a naďalej sa mu nielen venuje, ale hlavne muzáleží, aby sa športu venovali aj deti od útleho veku. Dôvodom jeho návštev...
publikované dňa: 25.8.2018
4 ks toaletného papiera, papierové vreckovky (1box), označený hrebeň (dievčatá), prezuvky (nie šľapky), náhradné oblečenie do skrinky,podpísaný podhlavník a pyžamo,podpísanú fľašu na šk.dvorUPOZORNENIE:Za hračky, šperky a iné drahé veci nenesie Mš zodpovednosť.