Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Aktuality
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 14.6.2019
Tak ako každý rok, aj tento krát sa 9 detí z našej MŠ premenilo na malých indiánov a spolus kamarátmi – indiánmi z iných škôlok skalického okresu zažili v Skalických horách na chateAmor slnečné dopoludnie plné zábavy a pohybu.Na indiánskej ,,Ceste odvahy „ si mohli zmerať svoju statočnosť a silu. Športové disciplínyboli primeran...
publikované dňa: 4.6.2019
LETNÉ PRÁZDNINYOznamujeme rodičom,že MŠ bude otvorená počas letných mesiacovv mesiaci júl a to do 26.07.2019 v čase od 7.00 do 15.30hod.Od 29.07.2019 do 30.08.2019 bude MŠ zatvorená.Prevádzka MŠ začne 2.9.2019.
publikované dňa: 4.6.2019
Dňa 31.05.2019 aj naše deti oslavovali svoj sviatok MDDa to formou súťaží, zábavy a hier. Samozrejme nechýbali ani sladkosti a nanuky,ktoré sme dostali sponzorsky z COOP Jednota Senica. Za splnenie disciplín boli odmenené medailou a diplomom. Slniečko krásne hrialo,tak sme si to všetci náramne užili.
publikované dňa: 3.6.2019
    Priestory školského dvora poskytujú nekonečné možnosti využitia. Pretože našaMŠ je zameraná na enviromentálnu výchovu vytvorili sme si na ňom taký malýnáučný environmentálny kútik. Okrem vnemovej záhradky v ktorej sme sveľkou pomocou rodičov vysadili bylinky a okrasné kvetinky, sme spoločnes deťmi vyrobili aj ...
publikované dňa: 28.5.2019
Jednou z podoblastí výchovno – vzdelávacieho programu MŠ jeprosociálna výchova. Prosociálnosť je správanie, ktoré je zameranéna pomoc druhým. Je základom dobrých medziľudských vzťahov.Preto keď som čítala výzvu Záhoráckeho anjela na pomoc mamičke ,ktorá po vyhorení domu zostala bez prostriedkov so 4 deťmi,vedela som, že musím po...
publikované dňa: 27.5.2019
My sme boli v ZOO, dobre nám tam bolo.....V piatok 24.05.2019 sme sa vybrali na výlet. Pôvodný výlet po Morave sa pre rozvodnenú riekunemohol uskutočniť a tak sme radšej išli do Hodonínskej ZOO. Takáto zmena deťom vôbecnevadila.Zaujímavá bola už cesta autobusom. Na vlastné oči deti videli aká je Morava nebezpečná.Porozprávali sm...
publikované dňa: 23.5.2019
V našej materskej škole hru staviame do popredia , pretože ju uplatňujeme ako formuorganizácie života a aj výchovnú metódu.Je to najprirodzenejšia činnosť dieťaťaa neodmysliteľný činiteľ jeho vývinu.Konštruktívne hry sú hry s konštruktívnym a technickým materiálom. Snažíme sa ajtakéto našim deťom poskytnúť. No a potom vznikajú t...
publikované dňa: 23.5.2019
Štvrtok 16.5.2019 bol pre deti z MŠ Kátov výnimočný. Na návštevu k nám prišli budúce praktickésestry, študentky Zdravotníckej školy v Skalici s pani riaditeľkou školy a dvomi pani učiteľkami.Prezentáciou na interaktívnej tabuli študentky predstavili deťom projekt „Evička ochorela “.Zážitkovým učením sa oboznámili ako podať prvú ...
publikované dňa: 14.5.2019
Dňa 9.5.2019 sa v Dome kultúry v Skalici konala už tradičná prehliadka v speve ľudových piesní detíMŠ skalického okresu pod názvom Blahova notečka.Našu MŠ Kátov reprezentovali dve dievčatká: Dominika Belková a Laura Chocholáčková s piesňouZ východnej dievčatá. Na vystúpenie ich pripravovala pani učiteľka Milk...
publikované dňa: 4.5.2019
Stolček, prestri sa!Poviem vám rozprávku krátku,ale poďme poporiadku,všeličo v nej uvidíte,hneď len čo sa usadíte,usadíte, utíšite,dúfam, že nezaspíte...Vo štvrtok 2.5.2019 v rámci zážitkového učenia k nám do MŠ zavítalo Divadlo Teatro Nelines rozprávkou ,, Stolček, prestri sa!“Bábková rozprávka pre najmenších, v ktorej je miest...
publikované dňa: 25.4.2019
V stredu 25.04.2019 strávili deti z našej MŠ zaujímavo. Na návštevuk nám prišli tety policajtky. A  keby len prišli, priviezli sa nanaozajstnom policajnom aute.Tety policajtky vysvetlili a poukazovali deťom čo všetko pri svojejpráci potrebujú: nepriestreľné vesty, putá, obušok, zastavovací terčíka reflexné vesty. Chlapcov s...
publikované dňa: 25.4.2019
V apríli si pripomíname Deň Zeme na celom svete a s tým spojenú ochranunašej planéty pred znečisťovaním odpadmi, či rôznymi plynmi.Mali sme naplánovanú vychádzku, ale pretože v ten deň veľmi fúkalo tak paniučiteľky pripravili pre deti náhradný program. Na interaktívnej tabuli saoboznámili s tým ako naša planéta vyzerá, čo je pot...
publikované dňa: 24.4.2019
Pondelok 15. apríla bol pre deti z MŠ výnimočný.V očiach sa im rozžiarili iskričky radosti, keď na školskom dvoreuvideli a aj počuli húkať hasičské auto. Na návštevu k nimzavítali členovia dobrovoľného hasičského zboru z Holíča. Prezentácia náradia, ktoré pomáha pri záchrane životov,možnosť všetko vidieť na vlastné oči oboh...
publikované dňa: 24.4.2019
Na 16. ročníku prehliadky prednesu poézie a prózy pod názvom,, Hrkálka“ , ktorý sa už tradične uskutočnil v priestorochFrantiškánskeho kláštora v Skalici sa zúčastnila aj naša MŠ Kátov.S básničkou ,, Motýlia láska“ nás reprezentovali Ninka Fanturováa Lianka Kečkešová. Za svoj výkon a za recitáciu boli odmenenéknihou, vecnými dar...
publikované dňa: 17.4.2019
Málokto vie, že 28. apríl je každoročne Svetovýmdňom bezpečnosti a ochrany zdravia. Pre väčšinu z násje samozrejmé, že sa máme správať či už na pracoviskualebo v živote tak, aby sme predišli vzniku úrazu. Ale je tosamozrejmé aj pre naše deti? Učí ich to niekto? Nočnoumorou väčšiny pedagogických pracovníkov sú úrazy detí.Aj keď i...
publikované dňa: 16.4.2019
V útorok 16.04.2019 prebiehal v našej MŠ Deň veselýchzúbkov.Na návštevu prišli dievčatá zo Zdravotnej školy zo Skalicespolu s pani Jacečkovou. Predviedli a ukázali deťom správnutechniku a dôležitosť čistenia si zúbkov. Po zaujímavýchukážkach si rozprávali a vyfarbovali omaľovávanky o zúbkoch,odpovedali na otázky ako sa treba o z...
publikované dňa: 11.4.2019
Dňa 10.04.2019 sa deti z našej MŠ Kátov vybrali na výlet do Kněždubu , kde sa nachádza malýhospodársky dvor.Na malom hospodárstve sa nachádzajú zvieratká, ktoré si deti mohli chytiť, pohladkať. Zoznámili sas ovečkami, kozičkami, zajačikmi, prasiatkom a sliepočkami. Čo zvieratká potrebujú k spokojnémuživotu, ako sa treba o ne sta...
publikované dňa: 8.4.2019
Už na začiatku marca k nám do MŠ dorazila Motýliazáhrada.Deti pozorovali vývoj a zrod motýla zblízka.Objavovali tajomstvá prírody na vlastné oči. Zaujímalisa ako dlho žijú motýle, koľko trvá kým sa zakuklíhúsenica motýľa. Pozorovali ako sa z kukly vyliahnemotýľ. Na začiatku apríla sa nám vykuklili 3 motýle.Chvíľku než zosilneli ...
publikované dňa: 8.4.2019
22.marec je svetový deň vody. Tento dôležitý deň sipripomenuli aj deti z materskej školy. V  škôlke po celý týždeňprebiehali rôzne aktivity a jednou z nich bolo aj čítanie z knihyod spisovateľky Emílie Brankovej ,, Kvapôčka“.Vďaka milým a humorným príbehom o dobrodružstváchjednej kvapôčky vody sa deti dozvedali, že voda je ...
publikované dňa: 31.3.2019
Marec je mesiacom kníh a knihy píšu spisovatelia. To už všetci dobrevieme. A vedia to aj deti z našej MŠ, ktorú navštívila pani ZdenkaLaciková.Zaujímavosťou je aj to, že niekedy táto pani spisovateľka a aj paniučiteľka v našej MŠ pracovala. Veľmi radi sme ju preto opäť medzi namiprivítali.Na besede s ňou sa deti zoznámili s jej ...
publikované dňa: 30.3.2019
V peknom počasí využívajú deti s pani učiteľkami aj ihrisko v blízkosti MŠ, kde pozorujú jarnú prírodu, okolité prostredie, vláčik, zvieratká a hmyz v tráve a hlavne šantia na preliezkach a zdolávajúvšelijaké možné prekážky. A to všetko preto, aby boli zdraví a získali zo slniečka veľa vitámínov.
publikované dňa: 26.3.2019
Dňa 25.03.2019 navštívilo našu materskú školu divadielko Slniečko srozprávkou „Malí huncúti“.Deti mali možnosť zopakovať si poznatky o hygiene,o zdravej výžive,o čarovných slovíčkach,dôležitom pohybe na čerstvom vzduchua odpočinku a tiež o slušnom správaní. Rozprávočka bola plnáveršíkov, pesničiek a pohybových aktivít, do ktorýc...
publikované dňa: 26.3.2019
V rámci spolupráce so ZŠ, Školská 2 v Holíči deti z Kátova dostalipozvanie, aby sa zúčastnili na športovo – pohybovom dopoludnív telocvični pod názvom „Zdatný predškolák“ .Pozvanie sme radiprijali a tak piatok 22.3.2019 deti z najstaršej vekovej skupiny savybrali autobusom na návštevu do školy.Po príchode do školy si mohli vyskú...
publikované dňa: 24.3.2019
Dňa 19.03.2019 deti z najstaršej vekovej skupiny vystupovali načlenskej schôdzi Jednoty dôchodcov obce Kátov.V pásme básní, piesní a tancov k blížiacej sa jari potešili všetkýchprítomných , čím im prejavili svoju úctu a lásku.Za vystúpenie zožali veľký potlesk, obdiv a boli odmenenésladkosťou.
publikované dňa: 7.3.2019
Marec je mesiacom knihy.Čítanie príbehov a rozprávok podporuje detskú predstavivosť apomáha deťom chápať okolitý svet.  Hoci si dnes detské knihy môžemeľahko kúpiť v ktoromkoľvek kníhkupectve, návšteva knižníc má predeti jedinečné výhody.Preto sa aj predškoláci z našej MŠ vybrali na návštevu knižnicev Skalici. S pani učiteľ...
publikované dňa: 6.3.2019
Dňa 5.03.02019 vystúpil v našej MŠ animátor Kvido s  divadielkom, ktoré sa volalo V ZOO.Deti sa hravou formou dozvedeli ako sa zvieratká pohybujú, hádali, ktoré zvieratko to ujo právepredstavuje a tiež ich samostatne napodobňovali. Aktivity boli zamerané na stvárňovanie postávzvierat, nútili ich rozmýšľať, dohodnúť sa a sús...
publikované dňa: 19.2.2019
Karneval v našej materskej školePrišiel čas fašiangov, čas karnevalov. A inak tomu nebolo aj v našej materskejškole.Do príprav sa zapojila celá škôlka. Rodičia deťom zaobstarali nádhernékarnevalové kostýmy, deti spolu s pani učiteľkami, vyzdobili škôlku. Pani Ing.Svatíková nachystala tú správnu hudbu, pripravené bolo aj množstvo...
publikované dňa: 7.2.2019
V mesiaci január a február sa realizovali v našej materskej škole dvastimulačné programy pre deti: Mirabilis a Opička Kika sa učí byť lepšou. MŠ rozvíja u detí sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň hrou a zážitkovýmučením. Umožňuje im tak ľahšiu adaptáciu na vstup do ZŠ.Tieto dva stimulačné programy umožňujú deťom našta...
publikované dňa: 30.1.2019
Kde sa vzal ....Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stál.Hlavu krivú, čiapku sivú a fajku vám v ústach mal.V košieľke neborák, čože je to za panák.Zasmiala sa mladá chasa - jaj, veď je to snehuliak!Slniečko krásne svietilo a množstvo snehu lákalo.Takýchto krásnych snehuliakov si deti dnes postavili na školskom dvore.
publikované dňa: 25.1.2019
Jednou z januárových tém plánovania v MŠ je téma : Zimné športy.Na základe nej sa deti zoznamujú a spoznávajú rôzne druhy športov. Okrem toho, že niektoré sitento rok mohli vyskúšať bruslenie na štadióne v Skalici využili sme aj možnosť, že v dedine jezamrznutý rybník Hliníky. A tak sme sa tam spolu s niektorými rodičmi vybrali....
publikované dňa: 23.1.2019
                            Sedí vrabec na haluzi, smutne čviriká,                             tlačí sa mu pod krídelká zima veliká.              ...
publikované dňa: 10.1.2019
Dňa 9.1.2019 bolo v našej materskej škole opäť veselo.Na návštevu sme si pozvali totiž cirkus. V pohádkovej show sa predstaviliobľúbené postavičky princezná Elza, Cililink, Aladin, Spider man, pirát JackSparrow a snehuliak Olaf. A aký by to bol cirkus keby v ňom chýbal šašo , ktorýpredvádzal veselé kúsky, bublinková schow, šikov...
publikované dňa: 31.12.2018
Vianočná rozprávkaV rámci spolupráce so ZŠ , Školská 2 v Holíči detiz Kátova dostali pozvanie, aby sa zúčastnili naVianočnej akadémií.Pozvanie sme radi prijali a tak v útorok 18.12.2018všetky deti a pani učiteľky vycestovali autobusom doHolíča.Žiaci zo ZŠ sa predstavili divadelným predstavenímPopoluška, ale i pásmom básní, piesn...
publikované dňa: 15.12.2018
Vianočná besiedka  Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov.Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle.Takou pravou vianočnou atmosférou dýchala aj trieda predškolákov v materskej škole na vianočnej besiedke, kde sa zišlinielen rodičia, ale aj babky, dedkovia a známi. Privítali sme medzisebou a...
publikované dňa: 14.12.2018
                            O psíčkovi a mačičkeV  útorok 11. 12.2018 navštívilo MŠ v Kátove divadlo Červené nosy.Knižku O psíčkovi a mačičke všetci veľmi dobre poznáme. A práve jednourozprávkou z tejto knižky ,,Ako sa psíček a mačička pripravovali naVian...
publikované dňa: 9.12.2018
Mikulášska besiedka v MŠ So silným zvonením prišiel do materskej školy Mikuláš a čertík. S deťmi sa privítali a porozprávali o svojej práci, ktorú si plnia každý rok, aby dobrým deťom vyčarovali úsmev na tvári a pre tých neposlušných čakalo veľké vrece.   Do našej škôlky však chodia samé dobré a&n...
publikované dňa: 8.12.2018
„Vo vianočnej pekárni, napečieme za pár dní,štrúdle, perníky aj veterníky ,tu sa nezatvára pred nikým.Na Vianoce napečieme, toľko, že to nepojeme,preto dáme vám, aj nám, veru tak!“Počas Adventu sa pečenie medovníkov v našom kraji stalozaužívanou tradíciou. Deti z MŠ Kátov sa v útorok 4.12.2018 tiežpustili do pečenia medovníkov. ...
publikované dňa: 3.12.2018
Naša MŠ Kátov sa tento rok zapojila do Vianočnej pošty.Organizátorom je Pohodovo.sk a jej cieľom je potešiť nejakým pozdravom náhodne vybraných seniorov v rôznych Domovoch dôchodcov po celom Slovensku.  My sme dostali 3 adresy  a tak  deti vytvorili 3 pozdravy pre pána Miloslava a pani Jolanu M. a p...
publikované dňa: 3.12.2018
Naša MŠ Kátov sa zapojila  do výtvarnej súťaže Podmorský svet, ktorú vyhlásilo CVČ v Holíči. Získali sme umiestnenie prácou, ktorú nakreslila predškoláčka Laurinka Chocholáčková pod vedením pani učiteľky Bc. Heleny Bimkovej. Laurinke srdečne blahoželáme k výhre, za reprezentáciu našej MŠ Kátov ďakujeme a...
publikované dňa: 29.11.2018
24.novembra 2018 sa deti pod vedením p.učiteľky Milky Lašákovej zúčastnili uvítania detí do života na Obecnom úrade Kátov. Prítomným rodičom a ich deťom zaspievali pesničky a zarecitovali básničky.
publikované dňa: 17.11.2018
V mesiaci November sme sa s  deťmi rôznymi hravými formami rozprávali ako sa treba starať o svoje telo a svoje zdravie. Predškoláci už vedia, že pre ich zdravie je veľmi potrebný aj pohyb. Ale oni s ním nemajú žiadne problémy. Sú plní energie, ktorú zužitkovali ako športovci v jesennom trojboji.Piat...
publikované dňa: 8.11.2018
„Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore,pestrí obri z papiera, je ich celé more..Aj deti z našej materskej školy sa v stredu 7.11.2018 veru vyšantiliso svojimi šarkanmi a bublifukmi. Vietor fúkal poriadne, šarkanylietali vysoko a do bublifukov nebolo ani treba fúkať. Celé ihriskopatrilo deťom a ich rozžiareným očkám.Veľmi podaren...
publikované dňa: 6.11.2018
Korčuľovanie je činnosť, počas ktorej dochádza k pohybu po hladkom povrchu pomocou špeciálnych pomôcok zvaných korčule. Medzi najznámejšie spôsoby korčuľovania patrí korčuľovanie na ľade. Základným princípom korčuľovania je prenášanie váhy tela z jednej nohy na druhú, čím sa uvádza telo do pohybu. Toto si dnes vyskúšali aj deti ...
publikované dňa: 30.10.2018
,, Ja som malý remeselník"Dňa 29.10.2018 navštívila Materskú školu v Kátove rodinaHlbockých. Otec Peter a syn Jakubko Hlbockých zahrali deťomvýchovný koncert pod názvom ,, Ja som malý remeselník“ , v ktorompredstavili najpôsobivejšie ľudové hudobné nástroje ako sú fujara,gajdy, rôzne typy píšťal, ozembuch a iné nástroje.Vystúpen...
publikované dňa: 21.10.2018
 OKTÓBER - mesiac úcty k starším Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detív útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úctak starým rodičom a spoluobčanom. Mnohí z nich sa dennodenne podieľajúpri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujú rodičov či kamarátov.D...
publikované dňa: 15.10.2018
                                                         Deti z našej škôlky sa pripravovali na výlet do Hipos Kopčany, ktorý im najprv pre daždivé počasie a potom pre zrušenie aut...
publikované dňa: 10.10.2018
Projekt : Prevencia obezity detí predškolského veku.Naša MŠ prezentuje zdravú výživu a to najmä prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacíchnávykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity .Našim cieľom je utvárať u detí základ celeživotného postoja k zdravej strave. Ciele projektu mámezaraden...
publikované dňa: 10.10.2018
Návšteva u pána Iršu.Jednou z výkonových štandardov vzdelávacieho procesu v MŠ je aj oboznamovanie sa s niektorýminetradičnými remeslami. Pretože v blízkosti našej MŠ pracuje a má svoj ateliér aj umelecký rezbárpán Irša využili sme túto skutočnosť a navštívili ho v jeho práci.Deti mali možnosť formou zážitkového učenia zoznámiť ...
publikované dňa: 5.10.2018
Smer Kúty                               ,,Ide, ide vláčik......" - si spievali deti cestou na železničnú stanicu v Kátove.Vybrali sa totiž dňa 04.10.2018 na výlet vláčikom, aby si tak uctili Deň železničiarov.Po príchode vlaku doň spoločne ...
publikované dňa: 3.10.2018
Turistická vychádzka - rozlúčka s letomV stredu 03.10.2018 sa všetky deti z Materskej školy Kátov vybrali na turistickúvychádzku do blízkeho okolia .Cestou pozorovali  prírodu a rozprávali o tom ako sa mení v tomto jesennom období.Určovali rozdiely , všímali si listy na stromoch, nazbierali gaštany z ktorých sivyrobia niečo...
publikované dňa: 28.9.2018
26.september je Svetový deň mliekaTakýto deň sme mali aj v našej MŠ.Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách.Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie, zamerať sa nadôležitosť pitia mlieka v školách a  na jeho výživovéhodnoty pre rastúce deti.Pretože mlieko je biele, tak aj oblečenie detí v tento deň boloprevažne bie...
publikované dňa: 27.9.2018
Tekvicový  deň        Hallovween sa blíži – tak sme sa rozhodli trošku predčasne usporiadať ho aj v našej materskej škole. Pekné jesenné poobedie deti trávili strašidelno – zábavne. Doma si pripravili tekvicové strašidielka, poobliekali strašidelné masky a zábava sa mohla začať. Nechýbala...
publikované dňa: 20.9.2018
Je tu ETM - EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY   ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepš...
publikované dňa: 12.9.2018
Dňa 12.09.2018 do našej MŠ zavítala vzácna návšteva. Riaditeľ Združeniaoddielov a klubov 1. hokejovej ligy na Slovensku a generálny manažér HK SkalicaMgr. Miroslav Lipovský.Človek, ktorý športom žije od malička a naďalej sa mu nielen venuje, ale hlavne muzáleží, aby sa športu venovali aj deti od útleho veku. Dôvodom jeho návštev...
publikované dňa: 25.8.2018
4 ks toaletného papiera, papierové vreckovky (1box), označený hrebeň (dievčatá), prezuvky (nie šľapky), náhradné oblečenie do skrinky,podpísaný podhlavník a pyžamo,podpísanú fľašu na šk.dvorUPOZORNENIE:Za hračky, šperky a iné drahé veci nenesie Mš zodpovednosť.