Skip Navigation Links
publikované dňa: 31.3.2019
Marec je mesiacom kníh a knihy píšu spisovatelia. To už všetci dobre
vieme. A vedia to aj deti z našej MŠ, ktorú navštívila pani Zdenka
Laciková.
Zaujímavosťou je aj to, že niekedy táto pani spisovateľka a aj pani
učiteľka v našej MŠ pracovala. Veľmi radi sme ju preto opäť medzi nami
privítali.
Na besede s ňou sa deti zoznámili s jej tvorbou. Píše prózu a poéziu pre
deti a kúsok z jej tvorby aj sama predstavila.
Ale ani naše deti sa nedali zahanbiť a taktiež jej zarecitovali a aj
zaspievali. Pani Zdenke patrí veľká vďaka, že si našla čas a prišla medzi
nás.