Skip Navigation Links
publikované dňa: 17.4.2019

Málokto vie, že 28. apríl je každoročne Svetovým
dňom bezpečnosti a ochrany zdravia. Pre väčšinu z nás
je samozrejmé, že sa máme správať či už na pracovisku
alebo v živote tak, aby sme predišli vzniku úrazu. Ale je to
samozrejmé aj pre naše deti? Učí ich to niekto? Nočnou
morou väčšiny pedagogických pracovníkov sú úrazy detí.
Aj keď im nedokážeme na 100% zabrániť, môžeme ich vo
veľkej miere eliminovať prevenciou.

Keď červená zabliká, nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti, pripravte sa deti!
Iba farba zelená, voľnú cestu znamená.


Dopravná výchova býva deťom priblížená formou hier,
zábavných činností, aktivít, riekaniek, básničiek, pesničiek.
Deti z našej MŠ sa oboznamovali so základnými pravidlami
cestnej premávky praktickou formou. A  to tak, že do MŠ
v utorok 16.04.2019 všetci prišli nejakým ,,dopravným
prostriedkom“. Veď dopravné pravidlá potrebujú poznať ako
chodci, kolobežkári, cyklisti, korčuliari či cestujúci v hromadnej
doprave. Apríl je mesiacom bezpečnosti, preto si takéto akcie
organizujeme. Deti získavajú prehľad o tom, aké možné
nebezpečenstvá na nich číhajú v cestnej doprave, ako sa im
môžu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť. Získané
vedomosti si vyskúšali jazdou po naozajstnej ceste, kde
pravidlá museli dodržiavať, aby sa vyvarovali nehodám.
Všetci boli aj krásne ovestičkovaní, aby ich bolo už zďaleka
dobre vidieť.