Skip Navigation Links
publikované dňa: 29.11.2018
24.novembra 2018 sa deti pod vedením p.učiteľky Milky Lašákovej zúčastnili uvítania detí do života na Obecnom úrade Kátov. Prítomným rodičom a ich deťom zaspievali pesničky a zarecitovali básničky.