Skip Navigation Links
publikované dňa: 23.1.2019

                            Sedí vrabec na haluzi, smutne čviriká,
                             tlačí sa mu pod krídelká zima veliká. 
                               Nasypme mu, deti, omrviniek pár,
                                        lebo ešte ďaleko je jar...


Zážitkové aktivity v MŠ v environmentálnej výchove sú veľmi významnou
súčasťou procesu učenia. V  rámci prierezových tém sa jedná o účinnú metódu
osvojovania si dôležitých kompetencií.
V environmentálnej výchove sa takéto aktivity uplatňujú ako jeden
z najdôležitejších prostriedkov.
Je to výchova k zodpovednosti za vlastné jednanie a preto je nutné zíkať aj
vzťah k životnému prostrediu a správaniu sa k životnému prostrediu.
V materskej škole je takouto zážitkovou aktivitou aj kŕmenie vtáčikov počas
zimy.
Ak by totiž vtáčiky v zime neprežili, v letných mesiacoch by pre zmenu
pod náporom hmyzu nemusel prežiť človek... aj takéto poznatky získavajú
predškoláci v MŠ.
Deti s  pomocou pani učiteľky vyrobili vtáčie búdky a veľkú búdku, ktorú máme
v areáli MŠ  pravidelne dopĺňajú semienkami. Vtáčiky sa odvďačia už o chvíľu
tancom a štebotom.