Skip Navigation Links
publikované dňa: 4.6.2019

Dňa 31.05.2019 aj naše deti oslavovali svoj sviatok MDD
a to formou súťaží, zábavy a hier. Samozrejme nechýbali ani 
sladkosti a nanuky,ktoré sme dostali sponzorsky z COOP Jednota Senica. 
Za splnenie disciplín boli odmenené medailou a diplomom.
Slniečko krásne 
hrialo,tak sme si to všetci náramne užili.