Skip Navigation Links
publikované dňa: 12.9.2018

Dňa 12.09.2018 do našej MŠ zavítala vzácna návšteva. Riaditeľ Združenia
oddielov a klubov 1. hokejovej ligy na Slovensku a generálny manažér HK Skalica
Mgr. Miroslav Lipovský.
Človek, ktorý športom žije od malička a naďalej sa mu nielen venuje, ale hlavne mu
záleží, aby sa športu venovali aj deti od útleho veku. Dôvodom jeho návštevy bolo,
že priniesol deťom do MŠ 2 žinenky, ktoré budú využívať pri rôznych športových
aktivitách. Pretože podpora zdravia a zdravotne orientovanej zdatnosti sa
v súčasnom pohybovo neaktívnom prostredí javí ako jeden z pilierov zdravej
populácie. Byť zdravý neznamená len fyzickú pohodu či neprítomnosť choroby, ale
významne súvisí s duševnými či sociálnymi charakteristikami každého jedinca
Z návštevy boli deti nadšené čo prezrádzal ich úsmev na tvári a nadšené boli aj pani
učiteľky, lebo takéto veci sa nestávajú často. O to viac si takýto sponzorský dar
vážime, srdečne zaň pánovi Lipovskému ďakujeme a zároveň sľubujeme, že ho často
pri práci s deťmi budeme využívať.