Skip Navigation Links
publikované dňa: 7.3.2019

Marec je mesiacom knihy.
Čítanie príbehov a rozprávok podporuje detskú predstavivosť a
pomáha deťom chápať okolitý svet.  Hoci si dnes detské knihy môžeme
ľahko kúpiť v ktoromkoľvek kníhkupectve, návšteva knižníc má pre
deti jedinečné výhody.
Preto sa aj predškoláci z našej MŠ vybrali na návštevu knižnice
v Skalici. S pani učiteľkou absolvovali cestu vláčikom. Cesta za
poznaním nových kníh a encyklopédií deti motivovala.
V knižnici ich privítala pani knihovníčka, ktorá mala pre nich
pripravenú prehliadku celej knižnice a tiež čitateľské preukazy, ktoré
pri požičiavaní kníh nesmú chýbať. Prezreli si všetky oddelenia , zistili
ako, kde a podľa čoho sú knihy uložené, ako sa s knihami
zaobchádza, ako sa listujú, načo vlastne slúžia, čo všetko sa v nich
dozvieme, kto ich píše a hlavne ako sa o ne treba starať. Potom si
vyskúšali samostatne požičiavať knihy v detskom oddelení, pekne
v nich listovať . Učili sa vyberať si z veľkého množstva, samostatne sa
rozhodovať.
Knižnica je skvelé miesto pre socializáciu detí. Návšteva knižnice je
zábava a vzdelanie zároveň. Na rozdiel od sfilmovaných, kreslených,
či animovaných príbehov kde je všetko vizuálne dané, pri knihách si
deti môžu vyberať a vytvárať vlastné predstavy. A práve predstavivosť
tvorí základ vývoja kognitívnych schopností dieťaťa.
Na ceste späť vo vlaku si potom rozprávali o svojich dojmoch
a zážitkoch.