Skip Navigation Links
publikované dňa: 31.12.2018

Vianočná rozprávka

V rámci spolupráce so ZŠ , Školská 2 v Holíči deti
z Kátova dostali pozvanie, aby sa zúčastnili na
Vianočnej akadémií.

Pozvanie sme radi prijali a tak v útorok 18.12.2018
všetky deti a pani učiteľky vycestovali autobusom do
Holíča.

Žiaci zo ZŠ sa predstavili divadelným predstavením
Popoluška, ale i pásmom básní, piesní s vianočnou
tématikou a tancom. Spríjemnili tak deťom tento
predvianočný čas.

A detičky ich za krásne vystúpenie nezabudli odmeniť
potleskom a úsmevmi na tvárach.

Chvíle pred odchodom autobusu im pani učiteľky
vyplnili návštevou priestorov ZŠ, kde mnohí
z predškolákov onedlho pôjdu na zápis do prvej triedy.
Spokojné a plné zážitkov sa potom vrátili späť do MŠ.
Ďakujeme vedeniu ZŠ za pozvanie, všetkým
účinkujúcim za krásny program a prajeme veľa
úspechov v škole v Novom roku 2019.