Skip Navigation Links
publikované dňa: 24.3.2019

Dňa 19.03.2019 deti z najstaršej vekovej skupiny vystupovali na
členskej schôdzi Jednoty dôchodcov obce Kátov.
V pásme básní, piesní a tancov k blížiacej sa jari potešili všetkých
prítomných , čím im prejavili svoju úctu a lásku.
Za vystúpenie zožali veľký potlesk, obdiv a boli odmenené
sladkosťou.