Skip Navigation Links
publikované dňa: 6.3.2019
Dňa 5.03.02019 vystúpil v našej MŠ animátor Kvido s  divadielkom, ktoré sa volalo V ZOO.
Deti sa hravou formou dozvedeli ako sa zvieratká pohybujú, hádali, ktoré zvieratko to ujo práve
predstavuje a tiež ich samostatne napodobňovali. Aktivity boli zamerané na stvárňovanie postáv
zvierat, nútili ich rozmýšľať, dohodnúť sa a sústrediť sa.
Krátke, zaujímavé a pútavé vystúpenie sa deťom veľmi páčilo a bolo odmenené potleskom. Aj
takouto formou sa v našej MŠ snažíme sprijemniť a obzvláštniť im pobyt v MŠ. Vedieme ich
k slušnému správaniu sa v divadle, aby nerušili druhých a tiež nerušili seba pri sledovaní
predstavenia.