Skip Navigation Links
publikované dňa: 17.11.2018

V mesiaci November sme sa s  deťmi rôznymi hravými formami rozprávali ako sa treba starať o svoje telo a svoje zdravie. Predškoláci už vedia, že pre ich zdravie je veľmi potrebný aj pohyb. Ale oni s ním nemajú žiadne problémy. Sú plní energie, ktorú zužitkovali ako športovci v jesennom trojboji.

Piatok 16. novembra bol naozaj teplý jesenný deň a školský dvor bol plný škôlkarov - športovcov.

„V zdravom tele, zdravý duch“ tak ich  privítali na školskom dvore pani učiteľky a vysvetlili , čo je to trojboj a zároveň ukázali jednotlivé stanovištia.

Predškoláci ako najstarší začali prekážkovým behom so šarkanom. Precvičili  si vytrvalosť, zdatnosť a motorickú vyspelosť.

Spoločne si vyskúšali hádzanie na cieľ. Pri hádzaní si rozvíjali priestorovú orientáciu, obratnosť a zručnosť.

Skokom do diaľky si rozvíjali vôľové vlastnosti, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti. Všetci to zvládli veľmi dobre, precvičili svoju silu, obratnosť, pohotovosť, odvahu a celkovú koordináciu pohybov.

V športovom súťažení uplatnili svoju sebarealizáciu a prejavili citové uspokojenie, radosť a emocionálne naladenie na pohybovú hru.  Zase jedna z vydarených akcií, ktorou deti urobili niečo pekné pre svoje zdravie. Spokojné zo svojich výkonov sa  vrátili do MŠ.