Skip Navigation Links
publikované dňa: 10.10.2018

Návšteva u pána Iršu.


Jednou z výkonových štandardov vzdelávacieho procesu v MŠ je aj oboznamovanie sa s niektorými
netradičnými remeslami. Pretože v blízkosti našej MŠ pracuje a má svoj ateliér aj umelecký rezbár
pán Irša využili sme túto skutočnosť a navštívili ho v jeho práci.
Deti mali možnosť formou zážitkového učenia zoznámiť sa s prácou rezbára. Dozvedeli sa všetko –
ako sa k tejto profesií dostal, z akého dreva najradšej vyrezáva svoje sochy, čo všetko už vytvoril
a veľa, veľa ďaľšieho. Pán Irša poukazoval ďeťom prístroje a nástroje, ktoré k svojej práci potrebuje,
vysvetľoval im postup ako vlastne každá socha vzniká.
Niečo si mohli vyskúšať aj deti a na niečo sa museli len pozerať. Dozvedeli sa a videli, že teraz práve
pracuje na vyrezávaní sochy Jozefa Miloslava Hurbana.
Na návšteve sa deťom veľmi páčilo, do MŠ si odniesli mnoho nových poznatkov.
Pánovi Iršovi za to, že nám umožnil navštíviť ho, veľmi pekne ďakujeme a prajeme mu veľa tvorivých
nápadov v jeho práci.