Skip Navigation Links
publikované dňa: 3.12.2018

Naša MŠ Kátov sa zapojila  do výtvarnej súťaže Podmorský svet, ktorú 
vyhlásilo CVČ v Holíči. Získali sme umiestnenie prácou, ktorú nakreslila 
predškoláčka Laurinka Chocholáčková pod vedením pani učiteľky Bc. Heleny 
Bimkovej. Laurinke srdečne blahoželáme k výhre, za reprezentáciu našej 
MŠ Kátov ďakujeme a prajeme ešte veľa, veľa úspechov.