Skip Navigation Links
publikované dňa: 21.10.2018

 OKTÓBER - mesiac úcty k starším

 

Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí
v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta
k starým rodičom a spoluobčanom. Mnohí z nich sa dennodenne podieľajú
pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujú rodičov či kamarátov.
Deti vedia oceniť ich lásku, pohladenie i účasť pri spoločných hrách.
,, Deduško, babička radi Vás máme, “ takými slovami vystupovali deti
z materskej školy na tradičnom stretnutí pri príležitosti Úcty k starším na
Obecnom úrade v Kátove.
Predviedli im svoju šikovnosť a potešili ich básničkami, spevom a tancom.
Po vystúpení obdarovali starých rodičov darčekmi, ktoré im odovzdali ako
pamiatku na takéto krásne októbrové popoludnie.


Druhým zaujímavým a podnetným podujatím bolo vystúpenie detí v Senior
dome Terézia v Holíči. Malý darček priniesli aj pani Vlaste Sítkovej, ktorá
pochádza z Kátova a žije v tomto seniorskom zariadení.


Ešte ich čaká jedno, navštíviť a potešiť pôjdu starkých aj do Domova
dôchodcov do Holíča.


 Za celý kolektív našej MŠ vyjadrujem úctu tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa
nám žilo lepšie. Úctu tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život
ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úctu našim otcom a našim
mamám. Našim prarodičom. Všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše
zostali hladké a nepoškvrnené.