Skip Navigation Links
publikované dňa: 28.5.2019

Jednou z podoblastí výchovno – vzdelávacieho programu MŠ je
prosociálna výchova. Prosociálnosť je správanie, ktoré je zamerané
na pomoc druhým. Je základom dobrých medziľudských vzťahov.
Preto keď som čítala výzvu Záhoráckeho anjela na pomoc mamičke ,
ktorá po vyhorení domu zostala bez prostriedkov so 4 deťmi,
vedela som, že musím pomôcť. Požiadala som mamičky a deti
z našej MŠ či by sme nepomohli. Do tejto akcie sa okrem mamičiek
zapojili aj pani učiteľky, pani kuchárka a  na čo som najviac hrdá,
naše deti. Vzdali sa svojich hračiek, hygienických potrieb a oblečenia
a pomohli tak rodine v núdzi. Pre všetky veci si dňa 28.5.2019 prišiel
pán Erik Formánek z Nadácie Záhorácky anjel.
Všetkým by som chcela veľmi, veľmi poďakovať.

Píšu o našej pomoci aj na facebooku:

https://www.facebook.com/zahorackyanjel.sk/photos/a.606931152844754/1010219132515952/?type=3&theater