Skip Navigation Links
publikované dňa: 5.10.2018

Smer Kúty                               

,,Ide, ide vláčik......" - si spievali deti cestou na železničnú stanicu 
v Kátove.
Vybrali sa totiž dňa 04.10.2018 na výlet vláčikom, aby si tak uctili Deň 
železničiarov.

Po príchode vlaku doň spoločne nastúpili a počas cesty sledovali nielen 
prácu železničiarov- tetu sprievodkyňu, rušňovodiča, výpravcu - ale aj 
okolitú prírodu a hlavne sa učili slušnému správaniu  vo vlaku.
V konečnej stanici Kúty ich čakal pán prednosta stanice pán Rajčák, 
ktorý im dovolil poprezerať si prácu na železnici z výšky.
Deti navštívili riadiace pracovisko odkiaľ videli všetko - osobné i nákladné vlaky.
Po spoločnom občerstvení  nasadli do spiatočného vlaku a unavení, ale 
plní nových zážitkov z cestovania sa vrátili do MŠ späť.