Skip Navigation Links
publikované dňa: 14.5.2019
Dňa 9.5.2019 sa v Dome kultúry v Skalici konala už tradičná prehliadka v speve ľudových piesní detí
MŠ skalického okresu pod názvom Blahova notečka.
Našu MŠ Kátov reprezentovali dve dievčatká: Dominika Belková a Laura Chocholáčková s piesňou
Z východnej dievčatá. Na vystúpenie ich pripravovala pani učiteľka Milka Lašáková.
Vystúpenie sa im podarilo a dúfame, že spomienkou bude aj malý darček, ktorý dostali a veľký
potlesk, ktorý si za odvahu zaslúžili.
Za krásnu reprezentáciu našej škôlky dievčatkám a pani učiteľke srdečne ďakujeme.
A tiež pani starostke, ktorá opäť takéto krásne podujatie podporila malým sponzorským príspevkom.