Skip Navigation Links
publikované dňa: 24.4.2019

Na 16. ročníku prehliadky prednesu poézie a prózy pod názvom
,, Hrkálka“ , ktorý sa už tradične uskutočnil v priestoroch
Františkánskeho kláštora v Skalici sa zúčastnila aj naša MŠ Kátov.
S básničkou ,, Motýlia láska“ nás reprezentovali Ninka Fanturová
a Lianka Kečkešová. Za svoj výkon a za recitáciu boli odmenené
knihou, vecnými darmi, malým darčekom a veľkým potleskom.
Dievčatkám patrí veľké poďakovanie a tiež pani učiteľke Bc. Helene
Bimkovej, ktorá ich pripravovala.
Ďakujeme aj Kabinetu jazykovej a literárnej výchovy pri MŠ v okrese
Skalica za každoročné usporiadanie takejto krásnej akcie pre všetky
deti MŠ z okresu Skalica.
Malým sponzorským príspevkom podporila túto akciu aj naša pani
starostka Ing. Ivana Chrenková. Ďakujeme.