Skip Navigation Links
publikované dňa: 28.9.2018

26.september je Svetový deň mlieka

Takýto deň sme mali aj v našej MŠ.
Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách.

Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie, zamerať sa na
dôležitosť pitia mlieka v školách a  na jeho výživové
hodnoty pre rastúce deti.

Pretože mlieko je biele, tak aj oblečenie detí v tento deň bolo
prevažne biele. Formou prezentácie na interaktívnej tabuli, názornými
ukážkami, i praktickou činnosťou sa deti dozvedeli o dôležitosti a
význame mlieka pre zdravie.