Skip Navigation Links
publikované dňa: 3.6.2019

    
Priestory školského dvora poskytujú nekonečné možnosti využitia. Pretože naša
MŠ je zameraná na enviromentálnu výchovu vytvorili sme si na ňom taký malý
náučný environmentálny kútik. Okrem vnemovej záhradky v ktorej sme s
veľkou pomocou rodičov vysadili bylinky a okrasné kvetinky, sme spoločne
s deťmi vyrobili aj hmyzí domček.
Našim cieľom bolo, aby sa deti naučili poznávať niektoré bylinky. Pri vysádzaní
sa využívali lokálne druhy rastlín, ktoré sú nenáročné a zároveň majú využitie aj
v školskej kuchyni, ako napr: petržlenová vňať, pažítka, alebo medovka či mäta
deťom do čajíka.
Na hmyzí domček i vnemovú záhradku boli použité čo najprirodzenejšie
materiály z odpadu. V takomto zdravom priestore sa deti veľa naučia
a dozvedia o fungovaní prírody, pretože to prirodzene podporuje detskú
zvedavosť. Starostlivosťou o záhradku zasa podporujeme u detí rozvíjanie
pracovných návykov, aby pri tom využívali všetky svoje zmysly.
A nakoniec má aj estetický charakter, pretože nám na dvore pribudlo niečo
nové, zaujímavé a krásne.