Skip Navigation Links
publikované dňa: 23.5.2019
V našej materskej škole hru staviame do popredia , pretože ju uplatňujeme ako formu
organizácie života a aj výchovnú metódu.Je to najprirodzenejšia činnosť dieťaťa
a neodmysliteľný činiteľ jeho vývinu.
Konštruktívne hry sú hry s konštruktívnym a technickým materiálom. Snažíme sa aj
takéto našim deťom poskytnúť. No a potom vznikajú takéto nádherné diela.