Skip Navigation Links
publikované dňa: 26.3.2019
V rámci spolupráce so ZŠ, Školská 2 v Holíči deti z Kátova dostali
pozvanie, aby sa zúčastnili na športovo – pohybovom dopoludní
v telocvični pod názvom „Zdatný predškolák“ .Pozvanie sme radi
prijali a tak piatok 22.3.2019 deti z najstaršej vekovej skupiny sa
vybrali autobusom na návštevu do školy.
Po príchode do školy si mohli vyskúšať sedenie v laviciach, riešenie
rôznych matematických úloh, oboznámili sa s písmenkami, s písaním
na tabuľu...
V telocvični nás čakalo veľké prekvapenie. Deti zo ZŠ pripravili rôzne
stanovištia , kde si predškoláci mohli vyskúšať svoju zdatnosť. Deti si
výborné zašportovali, potom sa občerstvili.
Spokojné a plné zážitkov sa potom autobusom vrátili naspäť do MŠ.
Takéto návštevy robíme v rámci spolupráce so školou a pretože sa
blíži zápis do prvej triedy budúci prváci sa aj takouto formou
oboznamujú s prostredím ,, veľkej školy“.