Skip Navigation Links
publikované dňa: 25.1.2019

Jednou z januárových tém plánovania v MŠ je téma : Zimné športy.
Na základe nej sa deti zoznamujú a spoznávajú rôzne druhy športov. Okrem toho, že niektoré si
tento rok mohli vyskúšať bruslenie na štadióne v Skalici využili sme aj možnosť, že v dedine je
zamrznutý rybník Hliníky. A tak sme sa tam spolu s niektorými rodičmi vybrali. Vyzbrojení teplým
oblečením, bruslami a lopatami. Bolože to radosti. Deti sa kĺzali, šmýkali, lopatovali, niektoré bruslili,
padali a vstávali, smiali a aj trochu plakali.
Vyštípané, unavené ale spokojné sa vrátili späť do MŠ. Po dobrom obede, oddýchnutí, rozprávali na
základe vlastných zážitkov čo sa im najviac páčilo, alebo naopak nepáčilo.
Zážitkové učenie je najlepšia forma učenia sa v MŠ. Deti zisťovali a poznávali vlastnosti ľadu, snehu,
opisovali vybrané prírodné javy na základe vlastných skúseností, prekonávali strach z jazdy na
sánkach, vyskúšali si chôdzu po klzkom povrchu.
Takéto spoločné akcie podporujú detské priateľstvá, kamarátske správania sa a utužujú kolektívne
vzťahy.