Skip Navigation Links
publikované dňa: 10.10.2018

Projekt : Prevencia obezity detí predškolského veku.Naša MŠ prezentuje zdravú výživu a to najmä prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacích
návykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity .
Našim cieľom je utvárať u detí základ celeživotného postoja k zdravej strave. Ciele projektu máme
zaradené do programu výchovy a vzdelávania. Sú uplatňované nenásilnou formou a rôznymi
prostriedkami.
Jedným z nich ja aj pozorovanie výroby chutných zeleninových šalátov v  materskej škole. Dňa
09.10.2018 tak deti spolu s pani učiteľkami a pani kuchárkou jeden taký šalát pripravovali k obedu.
Oboznámili sa nielen s postupom výroby, ale aj s jednotlivými druhmi zeleninky, ktoré sa pri výrobe
takého šalátu využívajú. Dozvedeli sa aké dôležité je zeleninu konzumovať, prečo je taká zdravá
a prospešná pre ľudský organizmus.
Nakoniec chutný šalátik dostali k obedu a tentokrát veru zostali iba prázdne mištičky.