Skip Navigation Links
publikované dňa: 4.5.2019

Stolček, prestri sa!
Poviem vám rozprávku krátku,
ale poďme poporiadku,
všeličo v nej uvidíte,
hneď len čo sa usadíte,
usadíte, utíšite,
dúfam, že nezaspíte...
Vo štvrtok 2.5.2019 v rámci zážitkového učenia k nám do MŠ zavítalo Divadlo Teatro Neline
s rozprávkou ,, Stolček, prestri sa!“
Bábková rozprávka pre najmenších, v ktorej je miesto pre lásku, pesničky a kúzla. Magická trojka,
ktorá hrá významnú úlohu v rozprávke a sprevádza hlavného hrdinu Janka na ceste ku šťastiu....
Vzájomnou spoluprácou s deťmi , profesionálnym umeleckým prístupom, primeraným veku
detí ponúklo priestor na prejavenie ich emócií.
Divadlo so zážitkom bolo plné empatie a nehy. Rozšírilo tematické celky výchovno-
vzdelávacieho procesu, malo vysoké umelecké prevedenie, s výraznou scénografiou a
zaujímavou hudbou, krásnymi kulisami a ľudovými piesňami. Ponúklo príležitosť
intelektuálneho a najmä emočného rozvoja detí.
Deťom sa páčilo, pani principálke Petronele Dušovej srdečne ďakujeme a na budúce
predstavenie sa už tešíme.