Skip Navigation Links
publikované dňa: 8.11.2018

„Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore,
pestrí obri z papiera, je ich celé more..


Aj deti z našej materskej školy sa v stredu 7.11.2018 veru vyšantili
so svojimi šarkanmi a bublifukmi. Vietor fúkal poriadne, šarkany
lietali vysoko a do bublifukov nebolo ani treba fúkať. Celé ihrisko
patrilo deťom a ich rozžiareným očkám.
Veľmi podarená akcia. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nám ju
pomohli usporiadať. Pani starostke Kučerovej za poskytnutie ihriska
a sladkostí pre deti, Únií žien za teplý čajík, učiteľkám materskej
školy a všetkým sponzorom za darčeky pre deti.
A takýto pekný deň si o rok urobíme zas.