Skip Navigation Links
publikované dňa: 14.6.2019

Tak ako každý rok, aj tento krát sa 9 detí z našej MŠ premenilo na malých indiánov a spolu
s kamarátmi – indiánmi z iných škôlok skalického okresu zažili v Skalických horách na chate
Amor slnečné dopoludnie plné zábavy a pohybu.
Na indiánskej ,,Ceste odvahy „ si mohli zmerať svoju statočnosť a silu. Športové disciplíny
boli primerané veku detí ako napr: preliezanie na lane, preskakovanie, hádzanie do terča,
cválanie na koníkoch .
Pri plnení jednotlivých úloh sa indiáni museli orientovať podľa farebných stužiek a pozdraviť
indiánskym pozdravom uá,uá,uá,.....
Deti si rozvíjali pohybovú a telesnú zdatnosť, otužovali sa a spoznávali aj nových kamarátov.
Odmenou za super pripravené dopoludnie bol diplom pre každý indiánsky kmeň, indiánska
hostina a veľa pekných spomienok. O rok opäť s novými indiánmi na Amore - uá, uá, uá!