Skip Navigation Links
publikované dňa: 15.12.2018

Vianočná besiedka 

 Vianoce sa čoskoro tíško vkradnú do našich príbytkov.
Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle.
Takou pravou vianočnou atmosférou dýchala aj trieda
predškolákov v materskej škole na vianočnej besiedke, kde sa zišli
nielen rodičia, ale aj babky, dedkovia a známi. Privítali sme medzi
sebou aj vzácnu návštevu novú pani starostku Ing. Ivanu
Chrenkovú a bývalú starostku pani Teréziu Kučerovú.
Slávnostne prestreté stoly plné medovníkov, vianočné melódie,
ozdobený stromček, slávnostne vyzdobená trieda a rozžiarené očká
detí i samotných rodičov iba umocňovali vianočnú pohodu. Deti sa
predstavili pásmom vianočných scénok, pesničiek, novoročných
vinšov a nakoniec aj spoločným veselým vianočným vinšom.


ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE VŠETKÝM PRAJÚ
DETIČKY Z MŠ A CELÝ KOLEKTÍV MŠ.