Skip Navigation Links
publikované dňa: 23.5.2019
Štvrtok 16.5.2019 bol pre deti z MŠ Kátov výnimočný. Na návštevu k nám prišli budúce praktické
sestry, študentky Zdravotníckej školy v Skalici s pani riaditeľkou školy a dvomi pani učiteľkami.
Prezentáciou na interaktívnej tabuli študentky predstavili deťom projekt „Evička ochorela “.
Zážitkovým učením sa oboznámili ako podať prvú pomoc, ako obväzovať poranenú ruku, nohu,
ako zafixovať zlomenú ruku...
Prezentáciu postupov, ktoré pomáhajú pri záchrane životov, deti videli na vlastné oči. Získali
pritom nové poznatky, ktoré v živote možno niekedy využijú. Deti si veľmi radi vyskúšali
obväzovanie zranenej ruky, zafixovanie zlomenej ruky, podávanie prvej pomoci .....
Odteraz už všetky budú vedieť ako prvú pomoc podať a tiež aké číslo treba zavolať v prípade
nutnosti: 155 alebo 112.
Za krásne a podnetné ukážky im srdečne ďakujeme, veľmi si to vážime, že si našli čas a prišli do
našej škôlky.
A budúci rok sa opäť na nich tešíme.