Skip Navigation Links
publikované dňa: 30.10.2018

,, Ja som malý remeselník"Dňa 29.10.2018 navštívila Materskú školu v Kátove rodina
Hlbockých. Otec Peter a syn Jakubko Hlbockých zahrali deťom
výchovný koncert pod názvom ,, Ja som malý remeselník“ , v ktorom
predstavili najpôsobivejšie ľudové hudobné nástroje ako sú fujara,
gajdy, rôzne typy píšťal, ozembuch a iné nástroje.
Vystúpenie sprevádzali hovoreným slovom o ich histórií a u detí sa
stretli s kladnou odozvou. Aj takouto formou sa snažíme vzbudzovať
u detí lásku k ľudovým tradíciám, oboznamovať ich s dedičstvom,
ktoré nám zanechali naši predkovia, aby tradície a zvyky aj naďalej
tvorili neoddeliteľnú súčasť nášho života.