Skip Navigation Links
publikované dňa: 25.4.2019

V apríli si pripomíname Deň Zeme na celom svete a s tým spojenú ochranu
našej planéty pred znečisťovaním odpadmi, či rôznymi plynmi.
Mali sme naplánovanú vychádzku, ale pretože v ten deň veľmi fúkalo tak pani
učiteľky pripravili pre deti náhradný program. Na interaktívnej tabuli sa
oboznámili s tým ako naša planéta vyzerá, čo je potrebné pre jej ochranu a ako
sa samotné deti môžu na tom podieľať. Vo výchovno – vzdelávacej činnosti
absolvovali aktivity zamerané na triedenie odpadu, maľovali planétu Zem
temperovými farbani, na stromy nalepovavali zelené srdiečka namiesto listov
a z plastových vrchnákov vytvorili vlastnú víziu našej planéty.

Popritom viedli rozhovory, že každý z nás môže byť užitočný. Nemáme hádzať
papiere na zem, nenechávať prázdne fľaše v lese alebo pri vode, všetko pekne
poupratovať tam kde to patrí – tiedenie odpadov.
Takými aktivitami vedieme už od malička deti k zodpovednosti za svoje
správanie, aby si vážili prírodu a sami sa starali o svoje okolie.