Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 3.10.2016
Dožinky sú slávnosťou  na konci roľníckeho roka a v mnohých obciach  má dodnes náboženský charakter. Slávnosť môže zahŕňať odváženie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca  či vinšovanie hospodárovi. U nás sa tradične konajú v kostole sv. Imricha ďakovnou sv. omšou. Tento rok sa dožinko...
publikované dňa: 2.10.2016
Dňa 2. septembra 2016 sa na miestnom ihrisku uskutočnila ,,Rozlúčka s letom“, ktorú pripravila Únia žien Kátov v spolupráci s OcÚ Kátov. Gúľajúce sa oblaky na oblohe neodradili domácich aj cezpoľných návštevníkov, ktorých čakalo veľa atrakcií a aktivít. Na úvod dobrovoľný hasičský zbor z Holíča predviedol hasičskú techniku, ...
publikované dňa: 19.9.2016
Výzva na voľby do RADY ŠKOLYObec Kátov, ako zriaďovateľ Materskej školy, 908 49 Kátov č.155. v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a § 1 ods. 1, 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobno...
publikované dňa: 19.9.2016
Pohyb v živote dieťaťa14. 9. nás v škôlke navštívili kamaráti zo skalickej spoločnosti iMove s.r.o. Predstavili súborhravých cvičení, ktoré pre deti pripravili. Prostredníctvom profesionálnej hry si deti vďakamoderným pomôckam a uvoľnenej atmosfére osvojovali motorické zručnosti a spoznávalirôzne športy a pohybové aktivity. Úpln...
publikované dňa: 13.9.2016
 Počas prázdninových dní sa realizovala vnútorná prestavba šatne, výmena podlahových krytín, nové nátery, renovácie. Chodba pôsobí po úpravách viac otvorene a priestrannejšie a obe kúpeľne sa premenili na bublinkové kráľovstvo. Onedlho bude vynovená i budova. Teraz sa pracuje na zateplení a novej fasáde.     ...
publikované dňa: 1.7.2016
Ani tento rok sme nezabudli na tých najmenších 10. jún 2016 sa niesol v duchu osláv sviatku našich detí – MDD, ktorý pripravili Obecný úrad v spolupráci s Materskou školou. Spočiatku to vyzeralo, že nám počasie nebude priať, ale vyčasilo sa a tak sa všetky deti spolu s rodičmi mali na čo tešiť. Ich šantenie na nafukovacom hrad...
publikované dňa: 28.6.2016
Vážení občania, na základe nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je účinný od 1.7.2016, prechádzajú obce rôznymi zmenami čo sa týka zberu a likvidácie odpadu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti prichádza k zmenám v harmonograme zberu plastov, papiera a elektrospotrebičov v našej obci. Do každej domácnosti Vám bude distr...
publikované dňa: 18.6.2016
Dňa 13. apríla 2016 sa pán Jaroslav Stehlík a dňa 25.5.2016 sa pani Helena Iršová dožili významného životného jubilea 90 rokov. Pri tejto príležitosti im prišla pani starostka Terézia Kučerová zablahoželať k tomuto krásnemu jubileu. Oslávencom odovzdala darčeky, podpísali sa do kroniky a zablahoželala im všetko do...
publikované dňa: 17.6.2016
Už dlhé roky je dobrým zvykom, že sa koncom apríla občania stretávajú v miestnom parčíku, aby spolu slávnostne postavili máju. Nebolo tomu inak ani tento rok v piatok 29.apríla. Deti spolu s rodičmi  máju pekne vyzdobili farebnými stuhami a chlapi ju za pomoci dobrovoľných hasičov z Holíča vztýčili, aby ...
publikované dňa: 16.12.2015
ROZPIS VÝVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRE ROK 2016:  7.01.2016                           7.07.201621.01.2016                         21.07.2016  4.02.2016             &n...