Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 17.2.2017
publikované dňa: 19.1.2017
TERMÍNY ZASADNUTÍ OZ NA ROK 2017     Január 26.01. štvrtok 18,00 hod. Február 23.02. štvrtok 18,00 hod. Apríl 06.04. štvrtok 18,00 hod. Jún 08.06. štvrtok 18,00 hod. ...
publikované dňa: 18.1.2017
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Kátove.   Starostka obce Kátov oznamuje, že s účinnosťou od 15.12.2016  zanikol, podľa § 25 ods. 2 písm. g), zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení...
publikované dňa: 6.1.2017
Tak ako v iných rokoch aj v roku 2016 sa v obci urobilo veľa vecí. V prvom rade treba spomenúť  zateplenie budovy Materskej školy. Počas augusta a septembra sa v okolí škôlky pohybovali robotníci a povaľovalo sa veľa materiálov. I keď to troška obmedzovalo pohyb detí na školskom dvore, vš...
publikované dňa: 4.1.2017
Dňa 25.12. sa v kostole svätého Imricha konala trocha netradičná svätá omša. Netradičná bola v tom, že si deti pripravili pre prítomných veriacich malé prekvapenie. Pripravený bol živý betlehem a po svätej omši deti predniesli pripravený program. Anjelik stojaci v betleheme všetkých privítal. Potom deti obleč...
publikované dňa: 21.12.2016
ROZPIS VÝVOZOV SEPAROVANÉHO ZBERU PRE ROK 2017        11.1.2017 5.7.2017 * 8.2.2017 9.8.2017 8.3.2017 6.9.2017 29.3.2017 11.10.2017 3.5.2017 8.11.2017 7.6.2017 ...
publikované dňa: 20.12.2016
Rozpis vývozu komunálnych odpadov pre rok 2017.  5.1.2017                         6.7.201719.1.2017                        20.7.2017  2.2.2017                 &...