Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 30.1.2016
Obec KátovIČO: 0039605, 908 49 Kátov č. 41vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a §9a ods.1 písm. a/ ods.9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj: pozemku p.č.434/31 vo výmere 966 m2&nbs...
publikované dňa: 16.12.2015
ROZPIS VÝVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRE ROK 2016:  7.01.2016                           7.07.201621.01.2016                         21.07.2016  4.02.2016             &n...
publikované dňa: 10.12.2015