Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 23.6.2015
Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru a uskutočnenia stavebných prác pre verejného obstarávateľa: ,,Oprava strechy a výmena strešnej krytiny na objekte materskej školy v Kátove" v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
publikované dňa: 15.4.2015
Zmena prevádzkového času zberného dvora od 22. 04. 2015 !!!STREDA: od 16,00 hod. do 18,00 hod.SOBOTA: od 10,00 hod. do 12,00 hod.Terézia Kučerovástarostka obce
publikované dňa: 27.1.2015
TERMÍNY ZASADNUTÍ OZ ROK 2015: 05.02.201523.04.201504.06.201503.09.201505.11.2015