Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 17.12.2019
mailová adresa na doručenie delegačných listov členov OkVK:                           ocu-katov@stonline.sk
publikované dňa: 17.12.2019
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, počas ktorých sa zrejme každému naplní srdce radosťou, lebo sa neoddeliteľne spájajú so spomienkami na detstvo, s rodinou, láskou a priateľstvom, sú oslavou dobra a krásy, pokoja a lásky medzi ľuďmi. Ku vianočnému času patria aj vianočné koncerty, ktoré nám v adventnom čase prinášajú milé...
publikované dňa: 15.11.2019
publikované dňa: 6.11.2019
Termín parlamentných volieb bol stanovený na 29.februára 2020.
publikované dňa: 28.6.2019