Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 11.7.2017
publikované dňa: 7.7.2017
30. jún patril v našej obci deťom. Príjemná atmosféra, dobrá nálada, bohatý program plný hier a súťaží, smiechu, zábavy, tak by sa dal tento deň stručne charakterizovať. Obecný úrad spolu s iMove pripravili pre detičky a ich rodičov príjemné popoludnie v podobe rozprávkového pochodu. Animátori iMove vymysleli tras...
publikované dňa: 3.7.2017
Materská škola Kátov prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na dobu určitú s nástupom od 01. 09. 2017 do 31.7.2018. Požiadavky:- úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy,- prax vítaná Svoje žiadosti spolu so životopisom za...
publikované dňa: 2.7.2017
publikované dňa: 2.7.2017
publikované dňa: 9.6.2017
Pondelková plavba alebo učenie hrou.Na ráno 5. júna sa deti z MŠ Kátov mimoriadne chystali. Vydali sa autobusom na cestu do Skalice k Baťovmu kanálu. Tu ich čakala vysnívaná plavba loďou - hlavná cena školskej májovej veselice. Rozdelení podľa tried na Žabky a Včielky nasadli do plavidiel a začalo sa dobrodružné cestovanie zo Sk...
publikované dňa: 5.6.2017
publikované dňa: 24.5.2017
Máj bol obvykle v minulosti časom majálesov. Pre našu škôlku v Kátove, nastala príležitosť usporiadať „Májovú veselicu v maskách“. Uskutočnila sa v nedeľu  21. mája v priestoroch kultúrneho domu vo Vrádišti. Aj teraz sme bojovali s vyššou chorobnosťou detí, ale krásne kostýmy a dobrá nálada prí...
publikované dňa: 26.4.2017
Dňa 8. apríla 2017 sa v zasadačke OcÚ konala veľkonočná výstava, ktorú organizovali miestne organizácie Únia žien a Jednota dôchodcov. Pripravené boli rôzne veľkonočné aranžmány, nechýbali ani maľované vajíčka, či pečený baranček. Pre návštevníkov boli  pripravené syrové dobroty z domáceho syra, či už sladká varia...
publikované dňa: 19.1.2017
TERMÍNY ZASADNUTÍ OZ NA ROK 2017     Január 26.01. štvrtok 18,00 hod. Február 23.02. štvrtok 18,00 hod. Apríl 06.04. štvrtok 18,00 hod. Jún 08.06. štvrtok 18,00 hod. ...
publikované dňa: 21.12.2016
ROZPIS VÝVOZOV SEPAROVANÉHO ZBERU PRE ROK 2017        11.1.2017 5.7.2017 * 8.2.2017 9.8.2017 8.3.2017 6.9.2017 29.3.2017 11.10.2017 3.5.2017 8.11.2017 7.6.2017 ...
publikované dňa: 20.12.2016
Rozpis vývozu komunálnych odpadov pre rok 2017.  5.1.2017                         6.7.201719.1.2017                        20.7.2017  2.2.2017                 &...