Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 26.8.2016
Naplánovaný vývoz KO na 01.09.16 sa posúva na 02.09.16 .
publikované dňa: 1.7.2016
Ani tento rok sme nezabudli na tých najmenších 10. jún 2016 sa niesol v duchu osláv sviatku našich detí – MDD, ktorý pripravili Obecný úrad v spolupráci s Materskou školou. Spočiatku to vyzeralo, že nám počasie nebude priať, ale vyčasilo sa a tak sa všetky deti spolu s rodičmi mali na čo tešiť. Ich šantenie na nafukovacom hrad...
publikované dňa: 28.6.2016
Vážení občania, na základe nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je účinný od 1.7.2016, prechádzajú obce rôznymi zmenami čo sa týka zberu a likvidácie odpadu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti prichádza k zmenám v harmonograme zberu plastov, papiera a elektrospotrebičov v našej obci. Do každej domácnosti Vám bude distr...
publikované dňa: 19.6.2016
publikované dňa: 18.6.2016
Dňa 13. apríla 2016 sa pán Jaroslav Stehlík a dňa 25.5.2016 sa pani Helena Iršová dožili významného životného jubilea 90 rokov. Pri tejto príležitosti im prišla pani starostka Terézia Kučerová zablahoželať k tomuto krásnemu jubileu. Oslávencom odovzdala darčeky, podpísali sa do kroniky a zablahoželala im všetko do...
publikované dňa: 17.6.2016
Už dlhé roky je dobrým zvykom, že sa koncom apríla občania stretávajú v miestnom parčíku, aby spolu slávnostne postavili máju. Nebolo tomu inak ani tento rok v piatok 29.apríla. Deti spolu s rodičmi  máju pekne vyzdobili farebnými stuhami a chlapi ju za pomoci dobrovoľných hasičov z Holíča vztýčili, aby ...
publikované dňa: 16.12.2015
ROZPIS VÝVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRE ROK 2016:  7.01.2016                           7.07.201621.01.2016                         21.07.2016  4.02.2016             &n...