Skip Navigation Links
publikované dňa: 12.11.2018

Voľba starostu:

Ivana Chrenková,Ing. - počet hlasov 312

Elemír Foltýn, PhDr. - počet hlasov 23

Felix Sloboda - počet hlasov 21

Petra Štefková, Ing., Phd. - počet hlasov 12

 

Voľba poslancov OZ:

Igro Prošvic - počet hlasov 225
Veronika Masaryková, Mgr. - počet hlasov 176
Marek Belko - počet hlasov 175
Jana Nízka - počet hlasov 175
Alena Hlubocká - počet hlasov 163
Elemír Foltýn, PhDr. - počet hlasov 143
Jolana Veselská - počet hlasov 141

----------------------------------------------------------------------
Pavol Krištofík - počet hlasov 139
Felix Sloboda - počet hlasov 127
Erika Petrlová, Ing. - počet hlasov 122
Ľudmila Chocholáčková Kotvanová - počet hlasov 93
Petra Štefková, Mgr, Phd - počet hlasov 92
Alena Brdečková - počet hlasov 89
Adriana Brožková, Ing. - počet hlasov 82
Helena Vanková - počet hlasov 14