Skip Navigation Links
publikované dňa: 7.2.2019

mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

                           ocu-katov@stonline.sk