Skip Navigation Links
publikované dňa: 14.6.2018
Indiánsky deň - MŠ Kátov

10 predškolákov z materskej školy Kátov sa zmenilo na ,,indiánov" a vydali sa brázdiť kopce, prérie a lesy do Zlatníckej doliny.
Tu stretli veľa detí z ďalších spriatelených materských škôl, indiánskych kmeňov a mohli si zmerať
statočnosť a silu v indiánskej ,,Ceste odvahy". Športové disciplíny boli primerané veku detí, chôdza, beh,
poskoky, lezenie a preliezanie cez laná. Pri plnení úloh sa orientovali podľa červených stužiek a pozdravom
bolo indiánske uá,uá,uá... Deti si rozvíjali pohybovú a telesnú zdatnosť, zdolávali rôzne prírodné aj umelé
prekážky, otužovali sa a získali aj nových kamarátov, stretli starých priateľov.
Odmenou za super pripravené dopoludnie bol diplom pre každý indiánsky kmeň, indiánska hostina, živá
voda a veľa pekných spomienok. O rok opäť s novými indiánmi na ,,Amor" - uá, uá, uá!
Veľké poďakovanie patrí pánovi Tokošovi, ktorí deti pomohol odviesť do Skalických hôr aj priviesť späť .