Skip Navigation Links
publikované dňa: 3.7.2017

Materská škola Kátov prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na dobu určitú s nástupom od 01. 09. 2017 do 31.7.2018.

 

Požiadavky:

- úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy,

- prax vítaná

 

Svoje žiadosti spolu so životopisom zasielajte  do  15. 8. 2017 poštou, alebo mailom na adresu:
Materská škola, č.d.155, 908 49 Kátov, e-mail:  ms.katov@ltcnet.sk