Skip Navigation Links
publikované dňa: 3.6.2018

My sme boli v ZOO...

 

Dobre nám tam bolo, vraveli deti z materskej školy  Kátov , po návrate zo ZOO v Hodoníne.

Na  výlet sa  veľmi tešili. Cesta autobusom bola celkom krátka, počasie úplne super. Zvieratká už boli zobudené  a mláďatká sa pohybovali vo svojich výbehoch. Zážitkovou formou v rámci vzdelávacej oblasti "Človek a príroda", deti spoznávali a identifikovali rôznorodosť živočíšnej ríše, spôsob života zvierat, ich mláďatá.

Deti sa  výborne orientujú vo zvieracej ríši, preto ani exotické zvieratá pre nich nie sú neznáme. Najviac sa im  páčili šelmy, opice, zebry a malá ťava dvojhrbá. Smelé deti kŕmili kozičky. Bola pri tom veľká zábava. Niektoré nabrali odvahu a ponúkli zvieratkám krmivo z dlane. Bol to pre nich úplne nový zážitok. Aj takouto formou si upevňujú svoje poznatky z edukačných aktivít, ktoré nadobúdajú počas celého roka a rozvíjajú pritom svoje prírodovedné spôsobilosti.