Skip Navigation Links
publikované dňa: 29.11.2018

Príchod nového človeka vytvára v nás dospelých úžasný pocit šťastia, radosti aj spolupatričnosti v rodine. Malé dieťa je stvorenie tak dojemne nevinné, ešte ani samo netuší, že už je súčasťou veľkého sveta a čaká ho v živote veľa vecí, veľa radosti, ale aj mnoho situácií, v ktorých sa bude musieť v živote popasovať. Je veľmi dôležité, aby už od ranného detstva sa naučil správnym spôsobom ako treba v živote kráčať. Tie prvé krôčiky sú neisté. Rodič ho musí držať za rúčku, musí mu pomôcť. Jeho úlohou je naučiť ho chodiť tak, aby v deň, keď sa rodičovskej ruky pustí, našiel pre seba tú správnu cestu, aby v živote nezablúdil. No keď mu dáte dostatok lásky, získa v srdci ten najpevnejší bod, ktorého sa môže držať. A ak sa mu bude niekedy svet zdať tmavý, čierny, ako sa občas stáva každému, uvidí v horizonte to svoje svetielko a pôjde za ním. Úloha rodiča je poslanie. Je to asi tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia vec v živote. No zároveň je to povinnosť, ktorej plnenie prinesie to najväčšie šťastie.

Obec si nesmierne cení každého svojho novonarodeného občana a preto organizuje ich slávnostné privítanie do života. Tak  tomu bolo aj 24. novembra 2018, kedy do pamätnej knihy pribudlo 5 detí:

Petra Chocholáčková, narodená 26.januára 2018
Krištof Hrušecký, narodený 23.februára 2018
Jozef Faix, narodený 7.júna 2018
Sofia Mórová, narodená 10.októbra 2018
Kevin Jaborník, narodený 17.októbra 2018

Pani Nízka  najskôr predstavila starostke obce novonarodené deti, ktoré starostka následne svojim slávnostným príhovorom uviedla do radov našich občanov. Mamičky dostali ružičku a oteckovia pamätný darček pre ich dieťa. Nechýbal ani kultúrny program kde zaspievali deti z materskej školy pod vedením p. učiteľky Milky Lašákovej.