Skip Navigation Links
publikované dňa: 17.1.2019

Vývoz TKO: 

  3. január 2019   4. júl 2019
17. január 2019 18. júl 2019
31. január 2019   1. august 2019
14. február 2019         15. august 2019
28. február 2019         29. august 2019 (termín vývozu bude upresnený)
14. marec 2019 12. september 2019
28. marec 2019 26. september2019
11. apríl 2019 10. október 2019
25. apríl 2019 24. október 2019
  9 .máj 2019   7. november 2019
23. máj 2019 21. november 2019
  6. jún 2019   5. december 2019
20. jún 2019 19. december 2019
                                          2. január2020

SEPAROVANÝ ZBER(plasty a papier):

16. január 2019
13. február 2019
20. marec 2019
17. apríl 2019
15. máj 2019
12. jún 2019
10. júl 2019
7. august 2019
11. september 2019
16. október 2019
13. november 2019
18. december 2019