Skip Navigation Links
publikované dňa: 24.4.2018

Vážený občania,
pre vypracovanie Plánu hospodárskeho rozvoja obce Kátov na roky 2018-2025 vás žiadame o vyplnenie krátkeho dotazníka.
Vopred ďakujeme za spoluprácu.
 
 https://docs.google.com/forms/d/1D0tNFMd5lto5oEuIkLG1MOELpvwjSu5VgQzwd_uR1pk/edit