Skip Navigation Links
publikované dňa: 1.1.2019

Termíny zasadnutí OZ pre rok 2019:

22.01.2019

12.03.2019

23.04.2019

18.06.2019

24.09.2019

19.11.2019

10.12.2019

(v prípade zmeny, bude včas oznámený náhradný termín)