Skip Navigation Links
publikované dňa: 22.4.2017

Vesmír očami detí 2017

14. marca sa v Senici uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Prehliadku detskej tvorivosti tradične organizuje Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici. V I. kategórii – deti MŠ – získala ocenenie Alenka Nosková z Materskej školy Kátov a jej práca postúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme!

Hrkálka

29. marca sa konal 14. ročník recitačnej prehliadky detí predškolského veku, známy pod názvom Hrkálka. Podujatie pripravuje Metodický kabinet jazykovo-literárnej výchovy pre okres Skalica v spolupráci so spoločným školským úradom Skalica. Materskú školu Kátov s básňou Maximyšod autorky pani učiteľky Zdenky LacikovejreprezentovaliMiuška Valová a Adamko Blaha. Podujatie sa uskutočnilo v koncertnej sieni Františkánskeho kláštora v Skalici. 

Hľadanie pokladu

30. marca sa v MŠ Kátov stretli odvážlivci z triedy Včielok, aby ukončili rozsiahly projekt Čarovný čas, realizovaný v rámci programu eTwinning. Dopoludnia navštívili Mestskú knižnicu v Skalici, kde pokrstili hviezdnym prachom spoločne s kamarátmi  vytvorenú knižku „Príbehy z hviezdnej oblohy“. Večer bol plný zábavy, deti vyriešili veľa úloh, hrali sa hry, tancovali a spievali a spojili sa cez Skype s kamarátmi, ktorí súčasne prežívali noc vo svojich škôlkach. Vyvrcholením podujatia bolo hľadanie škriatkovho pokladu. Tento projekt bol zameraný na zvyky a tradície  Kátova, Tvrdošína a Soběslavy.

Šiby, ryby, mastné ryby...

Jar k nám do materskej školy v Kátove priniesla okrem prípravy korbáčov, maľovania vajíčok a nácviku vinšov aj mnohé edukačné aktivity, ktoré prebiehali zážitkovou formou. Deti sa prostredníctvom hier a vinšovačiek zoznámili s tradíciami, ktoré sa v regióne zachovali z minulosti. Od pána Lašáka sa dozvedeli, ako sa z vŕbového prútia upletie korbáč na šibačku. Počas tvorivých dielní vytvorili s Lenkou Jánošíkovou z Centra voľného času Skalica pestrofarebné veľkonočné ozdoby a so svojimi učiteľkami maľovali kraslice podľa vlastnej fantázie. Ale aktivít bolo omnoho viac. - Zatancovali si veselú zumbu so superhrdinkou Ing.Romanou Svatíkovou z BANANA EVENTS, plnili úlohy veľkonočného zajačika a pripravili létečko, ktoré v krojovom sprievode s tradičnými piesňami odniesli starostke obce Kátov, Terézii Kučerovej, od ktorej dostali sladkú odmenu.  A úplne nakoniec - s prianím, aby zima skutočne odišla, hodili deti Morenu do jazera Hliníky!