Skip Navigation Links
publikované dňa: 25.10.2018

STAROBA je označovaná ako jeseň života, druhá mladosť, zlatý vek života alebo tretí vek. Je to čas, ktorý prebieha veľmi rôzne u rôznych ľudí – podôb staroby je tak veľa, koľko je ľudských osudov Staroba je konečným výsledkom starnutia, ktorá je dlhým procesom, začínajúcim už od momentu narodenia človeka.

      Staroba je znakom Božej priazne nielen vo Svätom písme. Starí ľudia, ktorí sa modlia a obetujú svoje utrpenie za svojich blízkych, robia nesmierne veľa. Z perspektívy večnosti je to neoceniteľný dar, ktorý dáva vysokú hodnotu aj ich vlastnému životu. Je zaujímavé, že dnes sa už nepoužíva slovné spojenie „starí ľudia“, ale „seniori“ alebo ľudia skôr narodení“. Týmto diplomatickým vyjadrením sa akoby obchádza fakt starnutia. Je na zamyslenie, či to nie je jeden z prejavov modernej doby, keď sa staroba považuje za čosi negatívne. Tradične sa staroba považovala za synonymum uvážlivosti a múdrosti, ktoré sú najmä plodom prežitej skúsenosti. Oslovenie „starec“ symbolizovalo múdrosť, vážnosť a rešpekt. Na starcov sa obracali ako na duchovných radcov, pretože sa vyznačovali schopnosťou s nadhľadom, múdrosťou a intuíciou poskytnúť  svetlo v ťažkých životných situáciách. Múdrosť a láskavosť starých ľudí sú balzamom pre dušu mladého, emocionálne často ľahko zraniteľného človeka.

      V našej obci sa každoročne myslí na ,,skôr narodených“, hlavne v mesiaci október. Nebolo tomu inak ani tento rok. Pozvanie od starostky obce Terézie Kučerovej prijalo 35 dôchodcov, aby sa 18. októbra mohli spoločne zabaviť v zasadačke OcÚ. Na úvod všetkých srdečne privítala a predniesla príhovor starostka obce a predsedníčka Jednoty dôchodcov Kátov pani Božena Stehlíková. Starčekov a starenky prišli potešiť deti z Materskej školy Kátov svojimi tancami či spevom a každému priniesli malý darček. Pripravené bolo aj malé občerstvenie v podobe rezňa a šalátu. Nechýbali ani sladké koláče, pagáčiky či pohárik vínka. Celú atmosféru dotvárali dvaja harmonikári zo skupiny ECHO z Holíča a tak si prítomní aj zaspievali.Tohtoročná udalosť posedenia dôchodcov bola tradičná, ale zároveň niečím výnimočná. Výnimočná bola tým, že sa prítomný lúčili so starostkou obce, ktorá odchádza do dôchodku. Predsedníčka Jednoty dôchodcov jej za všetkých poďakovala a odovzdala malý darček. Veľkým prekvapením pre všetkých prítomných bola zaspievaná pieseň, ktorú zložili a odspievali pani starostke (pán Kotvan, pani Stehlíková, pani Horná, pani Pukančíková, pani Holečková a pani Kotvanová). Myslím že slzy do očí sa tisli nielen pani starostke ale aj mnohým prítomným.

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej vlasti.