Skip Navigation Links
publikované dňa: 22.11.2017

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne, prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám postaví do cesty prekážku, trápenie, bolesť, rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia.

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, tým ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a činy obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Nebolo tomu inak ani tento rok a dňa 24. októbra 2017 sa konalo pri príležitosti mesiaca úcty k starším, výročné stretnutie Jednoty dôchodcov v zasadačke obecného úradu. Najskôr predsedníčka Jednoty dôchodcov Božena Stehlíková predniesla výročnú správu a privítala hostí, a to primátora mesta Holíč PHDr.Zdenka Čambala, poslankyňu Národnej rady SR JUDr.Vieru Kučerovú a starostku obce Teréziu Kučerovú, ktorí sa prítomným prihovorili. Potom všetci spoločne zablahoželali jubilantom. Starčekov a starenky prišli potešiť aj deti z miestnej materskej školy, ktorí si pre nich pripravili pesničky a básničky. Pripravené bolo aj malé občerstvenie.

  Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
  Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
  aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
  Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
  želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.