Skip Navigation Links
publikované dňa: 28.6.2018

V utorok 26.6.2018   sa v materskej škole  konala rozlúčková besiedka predškolákov.

Rodičov privítala p.  riaditeľka Materskej školy Kátov Vlasta Bartošová, ktorá otvorila besiedku ďakovnou rečou a želaním úspechov budúcim prvákom. Deti  spievali a recitovali, užívali si posledné chvíle v materskej škole. Všade bolo plno radosti, smiechu a zábavy. Ku koncu besiedky sa deti posilnili chutnými srdiečkovými tortičkami, ktoré sponzorsky dala pripraviť pani Korčáková .

 Rozlúčili sme sa s prísľubom, že naši prváčikovia na materskú školu nezabudnú a so želaním, nech ostanú stále takí šikovní a plní elánu ako boli do doteraz.