Skip Navigation Links
publikované dňa: 15.12.2017

Čakáme ťa Mikuláš, 
kedy sa k nám zatúlaš.
Veríme, že v tvojej skrýši, 
niečo dobré pre nás zvýši.
Už sme všetci zvedaví, 
či sa tvoj koč zastaví.
Pod okienkom z večera, 
ktosi ťuká - nazerá.
Biela brada až po pás, 
jaj veď je to Mikuláš!

Sviatok svätého Mikuláša  patrí medzi kresťanské sviatky. V jeho pozadí stojí skutočná osoba biskupa, ktorý nezištne pomáhal ľuďom. V tejto tradícii je možné nájsť aj rozprávkovú symboliku. V postavách Mikuláša, čerta a anjela sa skrývajú rozprávkové symboly. Mikuláš a anjel sú predstaviteľmi dobra, naopak čert je symbol zla. Sviatok svätého Mikuláša patrí k udalostiam, ktoré sa zapíšu do spomienok detí, hlavne tých malých. Osoba svätého Mikuláša je ale zahalená tajomstvom. O jeho živote sa vie len veľmi málo a tak z jeho osobnosti vznikla bytosť opradená legendami. Faktom však je, že existoval. Narodil sa na pobreží Malej Ázie v meste Myra okolo roku 300. Bol to muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6.12. A tak sa v tento deň u nás slávi Mikuláš. V našej obci je sviatok svätého Mikuláša neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia, na ktorý sa tešia hlavne deti. Aj tento rok navštívil deti v kostole svätého Imricha Mikuláš. Najskôr sa prítomným prihovorila starostka obce Terézia Kučerová. Potom si Mikuláš pozrel program, ktorý si pre neho pripravili deti z Materskej školy so svojimi učiteľkami. Aj ostatné deti mohli Mikuláša potešiť básničkou alebo pesničkou. Mikuláš deti obdaroval balíčkami, ktoré vyčarili úsmev na tvári všetkým deťom. Balíčky vďaka sponzorom pripravili pre deti na obecnom úrade.