Skip Navigation Links
publikované dňa: 20.10.2017

Dožinky boli voľakedy slávnosťou po skončení žatvy. Pôvod dožiniek je v predkresťanských dobách, kde sa hospodárska prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. Na poliach sa nechávali posledné klasy obilia. Tie mali zabezpečiť bohatú úrodu hospodárstvam v nasledujúcom roku. Posledný snop úrody mal byť veľký a ťažký. Postupne sa funkcia dožiniek zmenila na ďakovnú a oslavnú. Po skončení žatvy bývali dožinkové slávnosti u pána majetku, kde sa stretli väčšinou všetci obyvatelia obce. Vyobliekaní kosci a žnice v krojoch niesli vyzdobené, ručne upletené dožinkové vence alebo kytice z najkrajších klasov obilia, ozdobené poľnými kvetmi do gazdovho domu na ozdobenom voze a so spevom. Tento veniec zavesil gazda pod strechu domu, kde zostával až do jari. Na jar sa zvykli klasy z vencov primiešať do osiva, aby priniesli bohatú úrodu.

V našej obci sa dožinky slávia v kostole svätého Imricha, kde majú ďakovný charakter. Tohtoročná ďakovná svätá omša sa konala 17.septembra o 10,30hod., ktorú slúžil páter Marián  Už je tradíciou, že je kostol vyzdobený úrodou, ktorá sa v danom roku urodila. Nebolo tomu inak ani tento rok a interiér kostola zdobili plody, ako jablká, hrušky, tekvice, hrozno, mrkva, petržlen, patizóny, zemiaky a veľa iného ovocia a zeleniny, ktoré boli poukladané do rôznych tvarov, ktoré boli dozdobené kvetmi. Pri svätej omši priniesli krojovanci kňazovi obetné dary v podobe dožinkových vencov, chleba, vína a koláčikov. Po svätej omši sa mohli prítomní posilniť posväteným koláčikom, chlebom či zázvorníkom.