Skip Navigation Links
publikované dňa: 4.5.2019

22. apríl je celosvetovo uznávaný ako DEŇ ZEME. Jeho história siaha do roku 1970, kedy boli pozorované poškodenia atmosféry a bolo poukázané na zraniteľnosť a krehkosť planéty a varovaná bola aj verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Vtedy ekológovia a vedci vyzvali ľudstvo na spoločné úsilie na ochranu Zeme.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa aj v našej obci v sobotu 27. apríla konala brigáda pod názvom ,,Skrášlime si svoju obec“, ktorej sa zúčastnilo okolo 30 dobrovoľníkov, aby vlastnými silami pomohli aspoň malému kúsku prírody zbaviť sa odpadu.  Veríme, že aj u detí bol tento deň zážitkovým učením  a posunie ich dopredu vo vzťahu k prírode a že budú tento odkaz posúvať ďalej.

V obci a jej okolí sa vyzbieralo 6 vriec odpadu (plastové a sklenené fľaše, plechovky, gumy, polystyrény a mnoho iného odpadu), vyčistil sa cintorín a jeho okolie, tiež miestny park a jeho okolie, okolie materskej školy a upravený bol aj terén na ihrisku pri katovi. Odpadom sa naplnili dva plné kontajnery.  

Po ťažkej práci sa mohli všetci občerstviť čapovaným pivom alebo kofolou, ktorú sponzorsky darovalo miestne pohostinstvo a zajesť si mohli v zasadačke OcÚ.

Na záver patrí poďakovanie všetkým zúčastneným ale aj tým, ktorí sa do projektu zapojili  či už úpravou svojich predzáhradiek, čistením dvorov alebo individuálne v obci čistením verejných priestranstiev.