Skip Navigation Links
publikované dňa: 14.12.2018

Aj keď podľa mnohých reklám Vianoce už prichádzajú v novembri, avšak vianočný čas začína prvou adventnou nedeľou, ale pre deti je predzvesťou Vianoc postava svätého Mikuláša, ktorý prichádza v predvečer jeho sviatku. Meno svätca pochádza z gréčtiny a v preklade znamená ,,víťaz ľudu“. Mikuláš bol biskup z Myry, ktorý sa narodil okolo roku 270 v Grécku. I keď jeho rodičia boli bohatí a Mikuláš zdedil po ich smrti celý majetok, nemyslel na seba, ale rozdával dary chudobným a chorým.
Označenie svätý poukazuje na Mikulášov prežitý život, naplnený dobrom. Pre svoje činy sa stal svätcom a priateľom detí, patrónom zajatcov, mučeníkom a pomocníkom v núdzi.
Obdarovávanie detí v predvečer 6. decembra pochádza z 13. storočia a každoročne si ho pripomíname príchodom Mikuláša, ktorý má oblečený ornát, mitru ako znak biskupského úradu a barlu, ktorá pripomína poverenie biskupa službou kresťanom, ako službu pastiera k svojmu stádu. Mikuláš prichádza obdarovávať deti spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom, ako kontrast čiernej a bielej, boj svetla a tmy, dobra a zla, ktorá nikdy neskončí.
Príchod Mikuláša pozná každý, ale nie vždy bol taký ako v dnešnej dobe, kedy na neho deti čakajú a vedia, že určite dostanú darčeky. V dávnych dobách boli darčeky veľmi skromné(dyňové semienka, pečený perník), ale deti sa tešili že na nich Mikuláš nezabudol.
Sviatok svätého Mikuláša sme oslávili aj u nás v obci 5. decembra v miestnom parčíku. Jemné zvonenie zvončeka v diaľke znásobovalo detskú radosť a nedočkavosť. Konečne prišla vytúžená chvíľa, zavítal k nám Mikuláš, radosť detí sa mieša s očakávaním i štipkou strachu. Mikuláš neprišiel sám, sprevádzali ho dvaja anjeli a dokonca aj dvaja čertíci. Najskôr sa pár slovami prítomným prihovorila starostka obce Terézia Kučerová, ktorá poďakovala aj sponzorom. Potom deti s materskej školy predviedli Mikulášovi pripravený program v podobe básní a piesní. A už prišlo na rad obdarovávanie detí Mikulášom, z čoho mali deti najväčšiu radosť. Pre všetkých prítomných bolo pripravené aj malé občerstvenie v podobe medovníčkov a teplého čaju či punču na zahriatie.